THỜI SỰ TỔNG HỢP TRONG TỈNH

Khai mạc kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh khóa XVII nhiệm kỳ 2021 - 2026

Sáng 29/6, dưới sự chủ tọa của đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVI, HĐND tỉnh khóa XVII tiến hành họp phiên thứ nhất, kiện toàn các chức danh lãnh đạo chủ chốt HĐND tỉnh, UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 và thông qua một số nội dung quan trọng.

Dự kỳ họp có các đồng chí: Phạm Hoàng Anh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện Văn phòng Trung ương Đảng; các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành cùng 51 đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVI Hoàng Thị Thúy Lan ghi nhận, đánh giá cao sự tích cực, chủ động, sáng tạo của các cấp, ngành, địa phương, đơn vị trong tỉnh góp phần vào thành công tốt đẹp của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Chúc mừng 51 đại biểu vừa được cử tri tin tưởng bầu vào HĐND tỉnh khóa XVII, đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan nhấn mạnh: Kỳ họp HĐND tỉnh lần này có ý nghĩa rất quan trọng, tạo tiền đề để HĐND, UBND tỉnh khóa mới lãnh, chỉ đạo các cấp, ngành, địa phương triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Đồng chí đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, sáng suốt lựa chọn người có đủ tiêu chuẩn, phẩm chất đạo đức, trình độ năng lực và kinh nghiệm công tác để đảm nhận các chức vụ do HĐND bầu theo quy định của pháp luật và quyết định đúng những nội dung trình tại kỳ họp.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã nghe Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành báo cáo kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Theo báo cáo, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã diễn ra thành công. Toàn tỉnh có 99,41% cử tri đi bỏ phiếu, bầu đủ 6 đại biểu Quốc hội khóa XV và 51 đại biểu HĐND tỉnh, 301 đại biểu HĐND cấp huyện, thành phố và 3.337 đại biểu HĐND cấp xã, phường, thị trấn. Thành công của cuộc bầu cử khẳng định sự ổn định vững chắc về chính trị, xã hội trên địa bàn tỉnh; sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, nhất là sự nỗ lực phấn đấu của các đơn vị bầu cử từ tỉnh đến cơ sở trong quá trình chuẩn bị và tổ chức bầu cử. 

Tiếp tục chương trình, kỳ họp đã tiến hành bầu các chức danh: Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, các Trưởng, Phó trưởng Ban HĐND tỉnh. Với tỷ lệ phiếu bầu đạt 100%, đồng chí: Hoàng Thị Thúy Lan, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVI tái đắc cử Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVII; đồng chí Nguyễn Trung Hải, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh. Các đồng chí: Nguyễn Mạnh Thắng, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh khóa XVI tái đắc cử chức Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh khóa XVII; Nguyễn Thái Thịnh, Phó Trưởng Ban Pháp chế, HĐND tỉnh khóa XVI giữ chức Trưởng Ban Pháp chế, HĐND tỉnh khóa XVII; Nguyễn Thị Minh Hiên, Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh khóa XVI giữ chức Phó Trưởng Ban Pháp chế, HĐND tỉnh khóa XVII; Đỗ Thị Thanh Hương, Phó Chánh văn phòng UBND tỉnh giữ chức Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh khóa XVII; Hà Thị Thanh Nhàn, Trưởng phòng Tổng hợp, Văn phòng HĐND tỉnh giữ chức Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh khóa XVII.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Hoàng Anh chúc mừng đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan,
đồng chí Nguyễn Trung Hải và các đồng chí được bầu vào các chức vụ Trưởng, Phó các Ban HĐND tỉnh

Cảm ơn các đại biểu đã tin tưởng, bầu ra các chức vụ chủ chốt trong bộ máy của HĐND tỉnh khóa XVII, đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan hứa đem hết khả năng, sức lực, trí tuệ phụng sự lợi ích của nhân dân tỉnh nhà. Đặc biệt, sẽ kế thừa và phát huy những kinh nghiệm và thành tựu của các nhiệm kỳ trước, tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh trên các lĩnh vực theo tinh thần đổi mới của Hiến pháp, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Giám sát của Quốc hội và HĐND; thường xuyên liên hệ, gắn bó chặt chẽ với cử tri, chịu sự giám sát của nhân dân; phản ánh trung thực, kịp thời, đầy đủ ý chí, nguyện vọng của cử tri đến HĐND tỉnh. Tăng cường phối hợp giữa Thường trực HĐND với UBND, Uỷ ban MTTQ tỉnh và các cơ quan, đơn vị, địa phương trong quá trình thực thi nhiệm vụ; thực hiện tốt chức năng giám sát đối với những vấn đề quan trọng và bức xúc, để HĐND ngày càng xứng đáng với vị trí là cơ quan đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền lợi chính đáng của nhân dân, là cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất ở địa phương.

Theo kết quả bầu các chức danh UBND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026, với tỷ lệ phiếu bầu đạt 100%, đồng chí Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026. Các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021: Vũ Việt Văn, Nguyễn Văn Khước, Vũ Chí Giang tái đắc cử chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 với tỷ lệ phiếu bầu đạt 100%. Các đại biểu cũng đã bầu 16 Ủy viên UBND tỉnh và bầu Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan tặng hoa chúc mừng Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành,
các Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các Ủy viên UBND tỉnh

Thay mặt lãnh đạo UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành cảm ơn sự tín nhiệm của các đại biểu HĐND tỉnh. Đồng chí khẳng định: Tập thể lãnh đạo UBND tỉnh, các Ủy viên UBND tỉnh sẽ tiếp tục đoàn kết, thống nhất, chấp hành nghiêm túc chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự lãnh đạo trực tiếp của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; bám sát thực tiễn, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của nhân dân; phát huy dân chủ, gương mẫu, trách nhiệm với công việc để đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển của tỉnh. Trước mắt là tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, khắc phục những tồn tại, hạn chế để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và những nội dung, định hướng phát triển theo Chương trình hành động của BCH Đảng bộ tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Các đại biểu cũng đã biểu quyết thông qua các Nghị quyết về việc tổ chức các kỳ họp thường lệ HĐND tỉnh năm 2021; điều chỉnh kế hoạch vốn và phân khai chi tiết nguồn vốn kế hoạch đầu tư công năm 2021; phân bổ vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025 (nguồn vốn ngân sách Trung ương) và quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án thuộc thẩm quyền; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh về các nội dung được phân công.

Các đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua các Nghị quyết tại kỳ họp

Bế mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Thị Thúy Lan nhấn mạnh: Trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức như thiên tai, dịch bệnh, Vĩnh Phúc đã quyết tâm, nỗ lực và bước đầu thành công trong thực hiện mục tiêu kép vừa quyết liệt phòng chống dịch bệnh, thiên tai vừa duy trì và phát triển các hoạt động kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, tỉnh vẫn đang đứng trước nhiều thách thức, nhất là khi năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp, thu hút đầu tư còn khó khăn, chất lượng nguồn nhân lực chưa cao; một số vấn đề xã hội, đời sống, việc làm, thu nhập của một bộ phận nhân dân còn gặp nhiều khó khăn.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Thị Thúy Lan phát biểu bế mạc kỳ họp

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan yêu cầu Thường trực HĐND, UBND tỉnh khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ xem xét, phê chuẩn kết quả bầu cử; phân công, phân nhiệm rõ ràng đối Ủy viên UBND tỉnh, Ủy viên các Ban HĐND tỉnh, thành lập các tổ đại biểu HĐND tỉnh theo quy định của luật; chỉ đạo chính quyền các cấp sắp xếp cán bộ, kiện toàn bộ máy. Cùng với đó, kịp thời thể chế hóa các chủ trương, chính sách, nghị quyết của Đảng và Nhà nước để phát huy các tiềm năng, thế mạnh, đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tăng cường sự phối hợp giữa các cấp, ngành trong quản lý Nhà nước về kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao vai trò của HĐND các cấp. Các đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, xứng đáng là người đại biểu dân cử. 

Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang, các doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết một lòng, hăng hái thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, góp phần hoàn thành xuất sắc kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2026, cùng đồng bào và chiến sỹ cả nước thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Nguồn: vinhphuc.gov.vn - BBT

Ngày đăng: 29/06/2021
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*