HỌC TẬP TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

Gương sáng người cao tuổi học và làm theo lời Bác

 

Với 74 năm tuổi đời, 45 năm tuổi Đảng, ông Đỗ Tất Bình, Phó Chủ tịch Hội người cao tuổi xã Tiên Lữ luôn xem việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn liền với công việc và đời sống của mình. Ông là một trong những tấm gương tiêu biểu được UBND huyện khen thưởng trong 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Ông Đỗ Tất Bình (đứng thứ 5 từ phải sang) được UBND huyện khen thưởng trong 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của bộ Chính trị

Học tập và làm theo Bác, bản thân ông luôn gương mẫu, đi đầu trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể trong thôn, xã để tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền sâu rộng về những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh tới toàn thể cán bộ, hội viên và nhân dân. Hướng dẫn hội viên Người cao tuổi học tập và làm theo Bác gắn với thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, cuộc vận động như: “Tuổi cao, gương sáng”, “Ông bà mẫu mực, con cháu thảo hiền”, người cao tuổi tham gia giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội, bảo đảm trật tự an toàn giao thông…; gắn với thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về: “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Để Hội người cao tuổi xã hoạt động hiệu quả, thu hút đông đảo hội viên tham gia, ông Bình tham mưu Thường trực Hội xây dựng kế hoạch cụ thể, giao chỉ tiêu phát triển hội viên, đến từng gia đình vận động, tuyên truyền… Các hoạt động của Hội đều hướng về cơ sở, lấy hội viên làm trung tâm, lấy chi hội, tổ hội làm nơi tổ chức các hoạt động nhằm thu hút sự quan tâm của NCT. Đặc biệt, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền từng địa bàn dân cư tuyên truyền hội viên người cao tuổi tích cực phát triển kinh tế, nâng cao đời sống; đưa hoạt động văn hóa, thể thao đến với NCT, giúp hội viên NCT được rèn luyện, nâng cao sức khỏe, sống vui, sống khỏe, sống có ích cho bản thân, gia đình và xã hội. Hàng năm công tác mừng thọ, chúc thọ người cao tuổi luôn được quan tâm, tổ chức trang trọng, đầm ấm, động viên người cao tuổi sống vui khỏe, nỗ lực cùng con cháu đóng góp xây dựng địa phương. Nhờ đó, đến nay, Hội đã thu hút được 848 hội viên sinh hoạt tại 8 chi hội, đạt tỷ lệ 90%; xây dựng được chân quỹ 620.100.000đ.

Khi xã Tiên Lữ phát động phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, hiểu được mục đích, ý nghĩa của chương trình xây dựng nông thôn mới làm cho đời sống người dân nông thôn ngày một nâng cao, ông Bình đã hưởng ứng và tích cực tham gia; vận động bà con trong thôn và cùng ủng hộ được 76 triệu đồng tiền mặt, hiến gần 200m2 đất, giải phóng và xây lại hơn 300m dài hàng rào để đổ đường bê tông. Trong phong trào xây dựng cống rãnh thoát nước bảo vệ môi trường, ông đã cùng với lãnh đạo thôn tích cực vận động bà con nhân dân xây dựng được 495m rãnh thoát nước. Đến nay thôn Minh Trụ đã hoàn thiện 85% đường bê tông, rãnh thoát nước, lắp điện chiếu sáng với số tiền đóng góp ủng hộ là 650.000.000đ.

Ngoài ra, trong suốt nhiều năm qua ông đã dành một phần lương hưu và toàn bộ tiền phụ cấp để đưa các hội viên cao tuổi trong thôn đi tham quan các di tích như: Đền Hùng, chùa Bái Đính, Thiền Viện... với mong muốn sau mỗi chuyến đi, các hội viên người cao tuổi thấy được sự phát triển tươi đẹp của đất nước mà tự hào, phấn khởi, động viên con cháu tích cực đóng góp vào các phong trào của địa phương.

Ông Bình chia sẻ: Mỗi cán bộ, đảng viên cần nỗ lực học tập, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức cách mạng, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân; phải thực sự bắt đầu từ những công việc hàng ngày. Dù ở bất cứ cương vị nào cũng phải gương mẫu, trách nhiệm, không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, phát huy trí tuệ của mình, thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công, đó là hành động làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác thiết thực nhất.

Phạm Huệ

 

Ngày đăng: 10/06/2021
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*