XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

Hội Cựu chiến binh xã Liễn Sơn tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới

 

Trong những năm qua, Hội Cựu chiến binh (CCB) xã Liễn Sơn, huyện Lập Thạch luôn tập trung triển khai hiệu quả phong trào “CCB gương mẫu” gắn với các phong trào thi đua của địa phương. Trong đó, nổi bật là phong trào “Chung tay xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh”, góp phần quan trọng vào chương trình xây dựng NTM của xã.

Để các hội viên thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua CCB chung tay xây dựng NTM, Hội CCB xã Liễn Sơn đã xây dựng kế hoạch cụ thể sát với tình hình thực tế tại địa phương. Hội thường xuyên họp Ban Chấp hành và tổ chức sinh hoạt ở các chi hội để tuyên truyền, vận động toàn thể cán bộ, hội viên tích cực tham gia xây dựng NTM. Ngoài ra, Hội còn quán triệt và nâng cao nhận thức của cán bộ hội viên cựu chiến binh về vị trí, vai trò, tầm quan của việc xây dựng nông thôn mới. Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ chính trị được giao, Hội đã cụ thể hóa vào nội dung, chỉ tiêu của phong trào thi đua "Cựu chiến binh gương mẫu", “xây dựng nông thôn mới” và các phong trào thi đua yêu nước khác, phát huy sức mạnh của tập thể. Kịp thời biểu dương, khen thưởng và nhân rộng những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào xây dựng NTM. Chính vì vậy mà các hội viên cựu chiến binh trong xã luôn tiên phong, gương mẫu đi đầu trong việc hiến kế, hiến công, hiến đất đai để làm nhà văn hóa, giao thông nông thôn và giao thông nội đồng… Trong 5 năm qua, toàn hội viên CCB trong xã đã hiến 2.500 m2 đất các loại, phá 40m tường rào, chặt hạ trên 1.000 cây ăn quả, cây lấy gỗ để làm đường giao thông nông thôn. Ngoài ra, Hội CCB xã còn đóng góp 1.500 ngày công  trong xây dựng và nâng cấp nhà văn hóa các thôn. Cùng với đó, Hội còn tích cực tham gia vệ sinh đường làng ngõ xóm, phát quang bụi dậm, bảo vệ môi trường. Hiện nay Hội đã xây dựng được 10 câu lạc bộ cựu chiến binh tự quản bảo vệ môi trường ở 10 thôn dân cư hoạt động thường xuyên có nề nếp. Xây dựng mỗi chi hội một tuyến đường tự quản và phối hợp với hội viên nông dân xây dựng mô hình “Thắp sáng đường quê”, góp phần xây dựng nông thôn mới sáng, xanh, sạch, đẹp. Thường xuyên quan tâm xây dựng tổ chức Hội trong sạch vững mạnh cả về tư tưởng, chính trị và tổ chức, luôn đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, Ban Chấp hành Hội thường xuyên được củng cố, kiện toàn. Nhiều năm liền Hội CCB xã Liễn Sơn đạt trong sạch, vững mạnh.

Với việc đẩy mạnh các phong trào thi đua gắn với phong trào CCB tham gia xây dựng NTM, đã thu hút được nhiều hội viên vào Hội, tỷ lệ kết nạp hội viên hàng năm đạt 98,5%. Đặc biện hiện nay Hội không có hội viên thuộc diện hộ nghèo, tỷ lệ hộ khá giàu là trên 60%, tỷ lệ hộ gia đình hội viên đạt gia đình văn hóa hàng năm là trên 98%. Hội nhiều năm liền được các cấp khen thưởng.

Thanh Hương

 

Ngày đăng: 08/06/2021
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*