GƯƠNG NGƯỜI TỐT VIỆC TỐT

Bí thư chi bộ làm theo lời Bác

 

Anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Chi bộ TDP Hoa Lư, thị trấn Hoa Sơn luôn nhiệt tình, năng động, tận tâm với công việc, là tấm gương điển hình trong học tập và làm theo Bác.

Anh Tuấn tâm sự: “Công tác vận động quần chúng ở cơ sở muốn đạt hiệu quả cao phải luôn gần gũi, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân như lời Bác Hồ đã căn dặn “Lấy dân làm gốc”. Làm theo lời dạy của Người, những năm qua, Chi bộ TDP Hoa Lư đẩy mạnh công tác tuyên truyền, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn việc làm theo Bác với thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nhất là xây dựng đô thị văn minh.

Anh Tuấn đứng thứ 2 tính từ bên phải sang

Chi bộ TDP Hoa Lư với tổng số 70 đảng viên được chia làm 7 tổ đảng. Trong thời gian qua việc vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy dân chủ nâng cao chất lượng sinh hoạt tại chi bộ luôn đảm bảo chất lượng, không hình thức và đi vào thực chất, qua đó đã góp phần cho việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại Chi bộ TDP Hoa Lư ngày thêm sâu rộng. Đảng viên có nhiều chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động, đặc biệt việc chấp hành quy chế, giờ giấc sinh hoạt đã được thực hiện nghiêm túc; việc xử lý, giải quyết các công việc ở TDP được kịp thời, tinh thần, thái độ làm việc của mỗi cán bộ, đảng viên được nâng lên.

Trên cương vị Bí thư Chi bộ, đồng chí Tuấn cùng Ban chi ủy đã lãnh đạo Chi bộ, các tổ chức đoàn thể hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch công tác hằng năm. Tích cực vận động nhân dân ứng dụng khoa học kỹ thuật trong trồng trọt, chăn nuôi đem lại năng suất cao. Vận động các hộ dân kinh doanh, đặc biệt là kinh doanh các mặt hàng có thương hiệu, uy tín. Từ đó, nhiều mô hình kinh doanh dịch vụ phát triển mạnh, có thu nhập ổn định, đời sống được nâng lên rõ rệt. Chính vì vậy mà bình quân thu nhập đầu người đạt trên 55 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,7%. Với vai trò là Bí thư chi bộ, đồng chí còn động viên, khuyến khích các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao ở Tổ dân phố phát triển mạnh. Vận động Nhân dân thực hiện nếp sống văn hóa, ứng xử văn minh, bài trừ các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan, giữ gìn bản sắc văn hóa địa phương. Các hương ước, quy ước của Tổ dân phố được thực hiện hiệu quả. 100% con em trong độ tuổi đi học đều được đến trường, TDP không có hiện tượng con em bỏ học. Tỷ lệ  hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa hàng năm là trên 95%, nhiều năm liền đạt TDP văn hóa.

Để nhân dân và đảng viên trong TDP chung sức, đồng lòng, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo, xây dựng đô thị văn minh, anh Tuấn luôn bám sát các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của cấp trên để tuyên truyền các đảng viên và nhân dân thực hiện. Gắn việc tuyên truyền với các hoạt động sản xuất, sinh hoạt hiệu quả. Phát huy tinh thần của người đảng viên “nói đi đôi với làm”, anh Tuấn luôn hăng hái lao động sản xuất, kinh doanh giỏi, gương mẫu, đi đầu trong xây dựng gia đình văn hóa.

Với sự nỗ lực vì công việc chung, anh Tuấn được các cấp, ngành khen thưởng có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ; được Chủ tịch UBND huyện Lập Thạch khen thưởng trong 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thanh Hương

Ngày đăng: 25/05/2021
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*