HỌC TẬP TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

Lan tỏa việc học tập và làm theo Bác ở Chi bộ thôn Sơn Phùng

 

Những năm qua, Chi bộ thôn Sơn Phùng, xã Văn Quán luôn phát huy sức mạnh, tinh thần đoàn kết của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả. Từ đó góp phần xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh; phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân.

Đường làng, ngõ xóm thôn Sơn Phùng luôn xanh, sạch, đẹp

Thôn Sơn Phùng hiện có 236 hộ với 570 nhân khẩu; chi bộ có 48 đảng viên. Để việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đi vào chiều sâu, chi bộ đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng nội dung Chỉ thị số 05-CT/TW tới cán bộ, đảng viên và Nhân dân; đưa nội dung học tập và làm theo vào chương trình, nội dung sinh hoạt hàng tháng của chi bộ; luôn nêu cao vai trò gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; tổ chức cho đảng viên đăng ký, cam kết theo từng chuyên đề hàng năm; lấy đó làm cơ sở để kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên hàng năm. Tại các cuộc họp của chi bộ, cấp ủy chi bộ đã dành thời gian để đánh giá, kiểm điểm những kết quả đã đạt được trong thực hiện việc “làm theo” của tập thể chi bộ và từng cá nhân đảng viên, về những nội dung đăng ký theo từng chuyên đề hàng năm, chỉ rõ những hạn chế, tồn tại để khắc phục. Việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW được chi bộ gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng và các Quy định nêu gương để xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh.

 Cụ thể hóa việc làm theo Bác, chi bộ đã tích cực lãnh, chỉ đạo Nhân dân phát triển kinh tế, giảm nghèo, đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Nhiều mô hình, điển hình làm kinh tế giỏi mang lại hiệu quả kinh tế cao, như: Mô hình một lúa, một cá của ông Vũ Hiền Lương, hàng năm cho thu nhập trên 300 triệu đồng; mô hình tiểu thủ công nghiệp của ông Vũ Kim Hùng cho thu nhập trên 400 triệu đồng/năm, mô hình thả cá của ông Vũ Ngọc Phương cho thu nhập trên 250 triệu đồng/năm...

Bên cạnh đó, chi bộ thôn tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và Nhân dân thực hiện học và làm theo Bác gắn với các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do các cấp, các ngành phát động. Trong phong trào xây dựng nông thôn mới, Nhân dân trong thôn đã đóng góp trên 200 triệu, hiến trên 3.000m2 đất vườn và đất ruộng, hơn 1.000 ngày công lao động để xây dựng đường giao thông thôn thôn; xây dựng đường điện thắp sáng toàn thôn với kinh phí trên 30.000.000đồng; đóng góp xây dựng nhà văn hóa với tổng kinh phí trên 300.000.000đồng. Thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh về hỗ trợ kinh phí xây dựng, cải tạo hệ thống cống rãnh nước thải khắc phục ô nhiễm môi trường trong các khu dân cư, thôn Sơn Phùng đã huy động người dân đóng góp trên 350 triệu đồng để làm mới 2.000m tuyến rãnh thoát nước thải trong thôn dân cư. Để duy trì và nâng cao các tiêu chí nông thôn mới, xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu, thôn luôn tích cực vận động người dân vệ sinh đường làng, ngõ xóm, tạo cảnh quang môi trường thoáng mát; đồng thời vận động Nhân dân đóng góp trên 240 triệu đồng xây dựng cổng làng.

Học tập và làm theo Bác, cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong thôn luôn đoàn kết, thực hiện nếp sống văn minh, giữ gìn thuần phong mỹ tục, quy ước, hương ước của thôn. Hàng năm, thôn có trên 90% số hộ đạt gia đình văn hóa; số hộ nghèo giảm còn 4 hộ; tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội đảm bảo.

Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, chi bộ thôn Sơn Phùng tiếp tục triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với việc thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, góp phần xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh.

Phạm Huệ

 

Ngày đăng: 11/05/2021
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*