THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN

Thể lệ cuộc thi “Sáng kiến vì Cộng đồng” lần thứ IV

Thực hiện chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tại Văn bản số 201- CV/BTGTU ngày 20/4/2021 về việc tuyên truyền hưởng ứng tham gia Cuộc thi “Sáng kiến vì Cộng đồng” lần thứ IV, Ban biên tập xin giới thiệu nội dung Thể lệ cuộc thi tại đường link Content/UpLoads/FileUploads/thele.pdf

 

BBT

Ngày đăng: 10/05/2021
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*