THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN

Cá thính Lập Thạch được lọt vào TOP 100 món ăn đặc sản Việt Nam (2020-2021)

 

Ngày 01/02/2021, Hội kỷ lục gia Việt Nam, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam ban hàng Quyết định số 100/KLVN-TOP/2021 về việc xác lập Top 100 món ăn đặc sản Việt Nam (2020-2021) và Top 100 đặc sản quà tặng Việt Nam (2020-2021) trong Hành trình tìm kiếm quảng bá các giá trị ẩm thực, đặc sản Việt Nam; Thông báo số 277/VRI-2021 ngày 03/02/2021 về việc kết quả hành trình tìm kiếm và quảng bá các giá trị ẩm thực, đặc sản Việt Nam 2020-2021.

 

Sản phẩm Cá thính Lập Thạch

Theo đó, Cá thính Lập Thạch của tỉnh Vĩnh Phúc được lọt vào TOP 100 món ăn đặc sản Việt Nam (2020-2021) theo Bộ tiêu chí Top món ăn , đặc sản Việt Nam. Cá thính Lập Thạch sẽ được trao tặng chứng nhận Top, huy hiệu Top tại sự kiện Hội ngộ Top Việt Nam. UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND huyện Lập Thạch phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện các giải pháp duy trì, phát triển giá trị ẩm thực đã được Viện kỷ lục Việt Nam, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam ghi nhận.

Đỗ Cường

 

Ngày đăng: 16/03/2021
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*