THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN

Hướng dẫn tuyên truyền 90 năm ngày thành lập Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

Thực hiện Hướng dẫn số 08-HD/BTGTU ngày 05/02/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021), Ban Tuyên giáo Huyện ủy hướng dẫn công tác tuyên truyền như sau:

(Xem tiếp tại Content/UpLoads/FileUploads/tt90namtldtncshcm.pdf)

BBT

Ngày đăng: 26/02/2021
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*