VĂN HÓA - XÃ HỘI

Lập Thạch thực hiện nghiêm quy định phòng dịch tại các cơ sở, tín ngưỡng, tôn giáo

Trong những ngày đầu xuân Tân Sửu, công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các đình, đền, chùa và khu di tích được các xã, thị trấn của huyện Lập Thạch duy trì nghiêm túc, ý thức phòng dịch của đại đa số người dân khi tham gia cũng được cũng được nâng lên.

Theo Đoàn kiểm tra của Phòng Văn hóa Thông tin; Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao huyện tại các đình, đền, chùa của xã Bàn Giản cho thấy: Ban Quản lý các di tích đều phối hợp chặt chẽ với Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid – 19 của xã nên công tác phòng dịch tại các cơ sở, tín ngưỡng, tôn giáo xã Bàn Giản được thực hiện nghiêm túc. Tại vị trí các cửa ra, vào đều nước sát khẩn cho người dân, bắt buộc tất cả người ra vào đều đeo khẩu trang và phải đo nhiệt độ, kê khai Y tế. Nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền mà đa số người dân đi lễ đầu năm đều nghiêm túc chấp hành thông điệp "5K" trong quá trình đi lễ và tham quan, luôn tuân thủ theo hướng dẫn của Ban quản lý và thực hiện nghiêm việc phòng dịch.

Lãnh đạo xã Bàn Giản cho biết: “lượng người đi lễ năm nay ít hơn hẳn mọi năm. Đình và chùa Đông Lai vốn là nơi người dân thường xuyên đến lễ cầu nguyện, nhưng vào dịp Tết có ít khách lui tới./.

Thanh Hương

Ngày đăng: 22/02/2021
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*