THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN

Thể lệ Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ III (2020-2021)

 

       C/Thể lệ Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ III.pdf                          

Ban Biên tập

Ngày đăng: 08/02/2021
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*