HOẠT ĐỘNG ĐẢNG, ĐOÀN THỂ

Hội nghị trực tuyến báo cáo viên Trung ương tháng 1/2021

 Sáng ngày 03/2, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc báo cáo viên tháng 1/2021. Dự hội nghị tại điểm cầu huyện Lập Thạch có các đồng chí: Lãnh đạo, chuyên viên Ban Tuyên giáo Huyện ủy; Báo cáo viên cấp huyện; Cộng tác viên dư luận xã hội cấp huyện. Đồng chí Phùng Thế Hải, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Đồng chí Phùng Thế Hải, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy chủ trì hội nghị

Tại hội nghị, các đồng chí báo cáo viên đã được thông báo nhanh kết quả Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; thông tin chuyên đề “Tổng quan tình hình thế giới và hoạt động đối ngoại năm 2020; dự báo tình hình thế giới và nhiệm vụ công tác đối ngoại năm 2021”.

Về định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới, Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị đội ngũ báo cáo viên các cấp tập trung tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân các nội dung về: Kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; công tác đối ngoại của đất nước trong năm 2020; cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; thông tin về tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến rất phức tạp và tăng cường tuyên truyền về công tác phòng chống dịch; các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân, đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 trong điều kiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19...

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phùng Thế Hải, UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy đề nghị các đồng chí báo cáo viên, cộng tác viên dư luận thực hiện tốt công tác tuyên truyền do Trung ương và Tỉnh định hướng, đồng thời quan tâm thực hiện một số nội dung sau: Tiếp tục tập trung tuyên truyền kết quả đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020- 2025; tuyên truyền kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 của huyện, tỉnh và đất nước. Tuyên truyền, động viên thanh niên thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự, lên đường nhập ngũ làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII về tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp. Tăng cường đấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch; nắm bắt, phản ánh kịp thời tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trên địa bàn. Tuyên truyền Chỉ thị số 48-CT/TW, ngày 09/12/2020 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết năm 2021, Chỉ thị số 44/CT/Tg, ngày 21/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Tân Sửu./.

 

Thanh Ngân

Ngày đăng: 04/02/2021
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*