THỜI SỰ TỔNG HỢP

Hội nghị giao chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021

Nhằm cụ thể hóa Quyết định số 117-QĐ/TU của Tỉnh ủy về giao một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 đối với huyện Lập Thạch và tổ chức triển khai thực hiện trên địa bàn huyện hiệu quả, sáng ngày 29/01, Ban Thường vụ Huyện ủy Lập Thạch tổ chức Hội nghị giao chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 cho thủ trưởng các phòng, ban, ngành, MTTQ huyện và Ban Thường vụ Đảng ủy các xã, thị trấn; tổ chức ký cam kết thực hiện do các đồng chí: Hà Đình Nhã, TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Nguyễn Thế Hùng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Hà Văn Quyết, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Hà Đình Nhã, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu giao nhiệm vụ tại hội ngh

Theo kế hoạch, năm 2021 Tỉnh ủy giao cho Huyện ủy Lập Thạch thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: Về công tác xây dựng Đảng, kết nạp 210 đảng viên mới; thành lập mới từ 1-2 tổ chức đảng trong doanh nghiệp; kiểm tra dấu hiệu vi phạm ít nhất 01 tổ chức đảng và 01 đảng viên thuộc thẩm quyền quản lý của BTV Huyện ủy; vận động nhân dân thực hiện giải phóng mặt bằng 02 dự án trọng điểm; xây dựng từ 10 mô hình, điểm hình trong học tập và làm theo Bác; tổ chức học tập nghị quyết trực tuyến đến tất cả các điểm cầu cấp xã và tỷ lệ đảng viên tham gia tại các điểm cầu đạt tối thiểu 95%. Về kinh tế - xã hội, giải phóng mặt bằng xong các dự án trọng điểm; hoàn thành từ 90% trở lên giải ngân vốn đầu tư công; xử lý xong 298 vụ tồn đọng vi phạm đất đai cũ, không phát sinh vi phạm mới; thanh tra ít nhất 10% các dự án sau khi hoàn thành quyết toán; thanh tra công vụ ít nhất 25% số cơ quan, đơn vị trực thuộc; giải quyết xong theo thẩm quyền 02 vụ KNTC, không để phát sinh khiếu nại tố cáo đông người. Về quốc phòng, củng cố xây dựng và huấn luyện lực lượng Dự bị động viên và DQTV; làm tốt công tác phát triển đảng trong DQTV. Về an ninh trật tự, ít nhất 03 xã không có tệ nạn ma túy, cờ bạc, tín dụng đen; xử lý dứt điểm hình sự 01 vụ vi phạm về đất đai; cưỡng chế, thu hồi đất phục vụ GPMB các dự án từ 12 vụ/năm.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Huyện ủy đã giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị, địa phương, đồng thời yêu cầu thủ trưởng các phòng, ban, ngành, MTTQ huyện và Ban Thường vụ Đảng ủy các xã, thị trấn ký cam kết thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hà Đình Nhã, TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện yêu cầu thủ trưởng các phòng, ban, ngành, MTTQ huyện và Ban Thường vụ Đảng ủy các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai nhiệm vụ được giao năm 2021, có lộ trình, giải pháp đồng bộ, cụ thể, phân công nhiệm vụ cho từng cấp, từng ngành, từng cá nhân các đồng chí cấp ủy viên; gắn trách nhiệm, vai trò của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị trong tổ chức thực hiện; kịp thời đề xuất phương án giải quyết khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện; đảm bảo hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ tỉnh giao. Kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 do BTV Tỉnh ủy giao là tiêu chí quan trọng để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của người đứng đầu và tập thể các chi, đảng bộ trực thuộc năm 2021./.

 

Thanh Ngân

Ngày đăng: 02/02/2021
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*