TIN TỨC KINH TẾ

Đảng Bộ xã Bắc Bình lãnh đạo phát triển kinh tế

Trong những năm qua, Đảng bộ xã Bắc Bình, huyện Lập Thạch đã tập trung lãnh đạo nhân dân khai thác tiềm năng, lợi thế, đẩy mạnh chăn nuôi, sản xuất và kinh doanh, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống.

Bắc Bình là xã thuần nông, chủ yếu sản xuất nông nghiệp; giao thông nông thôn còn hạn chế ảnh hưởng đến phát triển KT – XH ở địa phương. Trước thực tiễn đó, Đảng bộ xã Bắc Bình xác định, tập trung mọi nguồn lực lãnh đạo địa phương phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu. Hằng năm, Đảng bộ xã Bắc Bình xây dựng nghị quyết chuyên đề phát triển kinh tế đề ra những mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể, các giải pháp thiết thực phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Đảng ủy chỉ đạo UBND xã, các ban, ngành, đoàn thể, hệ thống chính trị ở thôn đẩy mạnh tuyên truyền, vận động bà con nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu kinh tế, cây trồng, vật nuôi. Áp dụng tiến bộ KHKT, đưa những cây, con giống mới, năng suất cao vào sản xuất như: giống lúa Thiên ưu 8, TBR225, ADI, ngô biến đổi gien, NK 4300; cải tạo hơn 300 ha diện tích đất đồi rừng để trồng cây lâm nghiệp lấy gỗ; đầu tư mở rộng diện tích các mô hình trang trại, gia trại, phát triển đàn gia súc, gia cầm. Khuyến khích hộ dân các thôn Hữu Phúc, Bình Long, Bắc Sơn, tận dụng tuyến đường QL2C để khai thác, mở rộng phát triển kinh doanh thương mại, dịch vụ và tiểu thủ công nghiệp. Xã tạo điều kiện giúp các hộ dân có nhu cầu được tiếp cận với các nguồn vốn vay phát triển kinh tế gia đình, thông qua các kênh vay vốn của Hội Nông dân, CCB, phụ nữ, đoàn thanh niên…

Mô hình chăn nuôi thỏ ở xã Bắc Bình cho thu nhập cao

Để giúp người dân tháo gỡ khó khăn trong phát triển kinh tế, bên cạnh việc phân công các đảng ủy viên hằng tháng dự sinh hoạt cùng chi bộ, Đảng ủy duy trì việc giao ban đối với bí thư chi bộ, các đoàn thể, các trưởng thôn để vừa lắng nghe, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đảng viên, quần chúng nhân dân, vừa kịp thời có giải pháp phù hợp tháo gỡ vướng mắc trong phát triển kinh tế. Bám sát nghị quyết phát triển kinh tế của Đảng ủy, các chi bộ quán triệt cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần, phát huy vai trò gương mẫu, đi đầu trong chuyển đổi phát triển kinh tế, áp dụng các tiến bộ KHKT vào sản xuất chăn nuôi và vận động người dân thâm canh tăng vụ, quay vòng sử dụng đất canh tác... Dưới sự lãnh đạo sát sao của Đảng ủy, triển khai chỉ đạo kịp thời, quyết liệt của chính quyền, nhân dân xã Bắc Bình tích cực phát triển kinh tế. Xã có nhiều hộ dân mạnh dạn chuyển đổi từ trồng lúa, cây hoa màu sang trồng các cây dược liệu cho hiệu quả cao. Qua đó góp phần nâng cao tổng giá trị sản xuất nông lâm nghiệp năm 2020 của toàn xã đạt 251.513 triệu đồng, chiếm 58,62% tỷ trọng cơ cấu kinh tế, tăng 19,2% so với cùng kỳ.

Để phát triển chăn nuôi, xã chỉ đạo cán bộ thú y hướng dẫn, tuyên truyền, vận động các hộ chăn nuôi vệ sinh chuồng trại, tiêm phòng, phun thuốc khử trùng. Hiện nay, toàn xã có 1.552 con trâu, bò; 9.024 con lợn và 80.510 con gia cầm. Năm 2020 ước tổng thu nhập từ chăn nuôi ở trên địa bàn xã đạt 220.763 triệu đồng. Bên cạnh phát triển chăn nuôi, xã vận động các hộ dân tận dụng diện tích mặt nước để nuôi trồng thủy sản, với tổng diện tích nuôi trồng là 33,7ha, sản lượng cá thương phẩm đạt 60 tấn. Ngoài ra, Xã lãnh đạo, chỉ đạo, vận động, khuyến khích nhân dân đầu tư phát triển các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ nhằm giải quyết việc làm, tăng nguồn thu nhập cho người dân địa phương.

Có thể nói dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, sự chỉ đạo kịp thời của chính quyền và sự đoàn kết, nỗ lực của nhân dân, Bắc Bình vượt qua khó khăn, đưa kinh tế địa phương phát triển ổn định, đời sống thu nhập của người dân không ngừng nâng cao. Năm 2020 tổng thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 57,7 triệu đồng/người/năm; tỉ lệ hộ nghèo còn 1,29%, giảm 0,8% so với năm 2019; cơ sở hạ tầng giao thông được quan tâm đầu tư… hệ thống chính trị ổn định, QP-AN và trật tự an toàn xã hội đảm bảo./.

Thanh Hương

 

Ngày đăng: 01/02/2021
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*