TIN TỨC KINH TẾ

Năm 2020, Lập Thạch thu ngân sách đạt gần 1.339 tỷ đồng

Theo báo cáo của UBND huyện Lập Thạch, năm 2020, tổng thu ngân sách trên trên địa bàn ước đạt gần 1.339 tỷ đồng, vượt 2,6% kế hoạch. Các khoản thu đạt cao là thuế thu tiền sử dụng đất, phí trước bạ.

 

 

 

Ngay từ đầu năm, cùng với việc tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid – 19, UBND huyện chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ với Chi cục thuế chủ động khai thác các nguồn thu để hoàn thành kế hoạch năm. Đồng thời, đẩy mạnh đấu giá đất các dự án trên địa bàn; giải quyết dứt điểm những vướng mắc liên quan đến bồi thường, giải phóng mặt bằng; hoàn thành các thủ tục giao đất tái định cư, đất giãn dân, đất dịch vụ; tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp khu vực tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp nhỏ và vừa hoạt động tốt để có điều kiện nộp đủ các khoản thuế vào ngân sách.

Để hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách trên 924 tỷ đồng trong năm 2021, UBND huyện tiếp tục chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ với các xã, thị trấn tập trung tháo gỡ khó khăn, tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh; đẩy mạnh cải cách hành chính; khai thác, quản lý có hiệu quả các nguồn thu từ xây dựng cơ bản vãng lai, phí, lệ phí; tăng cường kiểm tra quyết toán thuế đối với các doanh nghiệp. Cùng với đó, đôn đốc các chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ quyết toán các công trình hoàn thành; phối hợp chặt chẽ trong quản lý thu, chống thất thu; xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, chuyển giá, trốn, lậu thuế trên địa bàn; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí nhằm tạo nguồn chi đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

 

Nguồn: Cổng TTGT-ĐT tỉnh Vĩnh Phúc

Ngày đăng: 14/01/2021
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*