THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN

Hướng dẫn việc lập hồ sơ, trình tự, thủ tục hỗ trợ người lao động khóa khăn do đại dịch COvid 19

 

/HƯƠNG S DẪN 07 thực hiện NQ 154 sửa đổi NQ42(1).pdf ( tải văn bản đây)

 

                                                             Ban biên tập

Ngày đăng: 25/12/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*