THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN

Tuyên truyền về chỉ thị 24 của thủ tướng chính phủ, phổ biến Luật tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV

 

* Tuyên truyền về chỉ thị 24 của thủ tướng chính phủ ( tải văn bản tại đây)

Chỉ thị số 24-CT-TTg ngày 28-5-2020 của thủ tướng Chính phủ.pdf

* Các Luật được thông qua tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV bao gồm:

-  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội;

- Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư;

- Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp Luật;

- Luật sửa đối, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp;

- Luật Thanh niên;

- Luật Doanh nghiệp;

- Luật đầu tư;

- Luật hòa giải, đối thoại tại tòa án;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều cảu Luật phòng, chống thiên tai và Luật đề điều;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Xây dựng.

Ban Biên tập

Ngày đăng: 05/11/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục