TIN TỨC KINH TẾ

Lập Thạch nỗ lực hoàn thành kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2020

Xác định việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị quan trọng nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, UBND huyện Lập Thạch đã và đang triển khai nhiều giải pháp quan trọng cho nhiệm vụ này. 

Theo báo cáo, tổng nguồn vốn đầu tư công năm 2020 của huyện là hơn 352 tỷ đồng, trong đó, nguồn giao đầu năm gần 170,5 tỷ đồng, nguồn bổ sung trong năm  hơn 182,4 tỷ đồng.

 

 

 

 

Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, ngay từ những ngày đầu năm, huyện đã chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện, UBND các xã, thị trấn, các chủ đầu tư đôn đốc các nhà thầu tập trung nguồn lực thi công hoàn thành dự án theo tiến độ, sớm giải ngân nguồn vốn được giao trong năm. Cùng với đó, giải quyết dứt điểm những khó khăn, vướng mắc về bồi thường, giải phóng mặt bằng của một số dự án, nhất là những dự án trọng điểm của huyện được tỉnh giao vốn 100%. Tổ chức rà soát lại các dự án được giao kế hoạch vốn năm 2020 từ nguồn ngân sách cấp huyện để điều chỉnh kế hoạch trong trường hợp cần điều chỉnh nguồn vốn được giao. Riêng đối với nguồn vốn kéo dài từ năm 2019 sang năm 2020, huyện chỉ đạo các chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện các thủ tục đầu tư, tổ chức nghiệm thu khối lượng đã thực hiện để giải ngân nguồn vốn được giao,  bảo đảm hoàn thành kế hoạch đầu tư công năm 2020...  

Trong 9 tháng năm 2020, UBND huyện đã tổ chức lập chủ trương đầu tư cho 2 dự án: Đường vành đai 2 vùng phía tây đô thị Vĩnh Phúc, đoạn từ ĐT.305 đi QL2C (giai đoạn 1) và dự án Nhà văn hóa công nhân huyện; thẩm định 1 dự án; thẩm định điều chỉnh bổ sung 10 dự án. Đồng thời, phân bổ gần 63 tỷ đồng cho 94 công trình, trong đó, bố trí gần 28 tỷ đồng cho dự án đã quyết toán và hoàn thành chưa quyết toán; đầu tư gần 35 tỷ đồng để hoàn thành 45 công trình chuyển tiếp; bố trí 600 triệu đồng khởi công mới 2 công trình bức xúc cần phải đầu tư. Số nợ xây dựng cơ bản trên địa bàn tính đến hết ngày 20/9/2020 còn hơn 1,4 tỷ đồng; tổng giải ngân vốn kế hoạch hơn hơn 200 tỷ đồng, đạt gần 62%.   

Để hoàn thành kế hoạch đầu tư công năm 2020, thời gian tới, huyện tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân chấp hành các quy định trong công tác giải phóng mặt bằng và pháp luật về đất đai; tăng cường giám sát triển khai thực hiện các dự án, bảo đảm các dự án triển khai nhanh nhất. Cùng với đó, chỉ đạo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng, các xã, thị trấn đôn đốc nhà thầu tranh thủ thời tiết thuận lợi tổ chức thi công theo tiến độ, hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu phần khối lượng đã thực hiện; đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà thầu một số dự án mới được giao vốn bổ sung trong năm 2020 để sớm giải ngân nguồn vốn kế hoạch 2020. Đặc biệt, huyện tập trung chỉ đạo thực hiện dứt điểm một số vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, nhất là các dự án trọng điểm; kiểm tra, xử lý các dự án chậm tiến độ…

 

 

 

 

Nguồn: Cổng TTGT-ĐT tỉnh Vĩnh Phúc

 

Ngày đăng: 22/10/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*