THỜI SỰ TỔNG HỢP

Huyện Lập Thạch tổ chức buổi gặp mặt nhân dịp kỷ niệm ngày truyền thống các ngành

Chiều ngày 9/10/2020, Huyện Lập Thạch  tổ chức buổi gặp mặt nhân dịp kỷ niệm ngày truyền thống các ngành Tổ chức, Kiểm tra, Dân vận, Văn Phòng, Hội Nông dân và Hội LHPN VN. Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyễn Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; Hà Đình Nhã, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Hà Văn Quyết, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; lãnh đạo các ngành Tổ chức, Kiểm tra, Dân vận, Văn phòng, Hội Nông dân, Hội LHPN Phụ nữ Việt Nam qua các thời kỳ; cán bộ, công chức đang công tác tại các ngành Tổ chức, Kiểm tra, Dân vận, Văn phòng, Hội Nông dân, Hội LHPN Phụ nữ Việt Nam; các đồng chí Bí thư Đảng ủy 20 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tặng hoa chúc mừng

90 năm qua kể từ ngày thành lập, Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta vượt qua bao gian nan thử thách, đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Có được những thành quả vẻ vang đó, có phần lớn những đóng góp của các thế hệ cán bộ các ngành Tổ chức xây dựng Đảng, Kiểm tra đảng, công tác Dân vận, Văn phòng cấp uỷ, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ… là những cơ quan tham mưu giúp việc, những tổ chức thành viên trong hệ thống chính trị đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam.  Đội ngũ cán bộ các ngành Tổ chức xây dựng Đảng, Kiểm tra đảng, Dân vận, Văn phòng cấp uỷ, Nông dân, Phụ nữ một lòng đi theo Đảng, không quản ngại khó khăn, gian khổ, hy sinh cống hiến công sức trí tuệ cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và tô thắm truyền thống của lịch sử dân tộc Việt Nam anh hùng. Đặc biệt sau ngày đất nước thống nhất, các ngành Tổ chức xây dựng Đảng, Kiểm tra đảng, Dân vận, Văn phòng cấp uỷ, Nông dân, Phụ nữ đã tham mưu đắc lực cho Đảng trong lãnh đạo thực hiện công cuộc đổi mới toàn diện đất nước, đạt được những thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực, đưa nước ta bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, hội nhập kinh tế quốc tế.

Đồng chí Hà Đình Nhã, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện tặng hoa chúc mừng

 

Song hành cùng sự phát triển của các ngành nói chung và truyền thống của các ngành và đội ngũ cán bộ làm công tác Tổ chức, Kiểm tra, Dân vận, Văn phòng, Nông dân, Phụ nữ của huyện Lập Thạch nói riêng gắn liền với chặng đường lịch sử của Đảng bộ huyện. Từ khi Huyện ủy lâm thời ra đời tháng 11/1946, trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, Đế quốc Mỹ và sau này là giai đoạn hòa bình, xây dựng và phát triển, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, ngành Tổ chức xây dựng Đảng, kiểm tra Đảng, Công tác dân vận Đảng, Văn phòng cấp ủy luôn được xác định là những bộ phận quan trọng trong toàn bộ công tác xây dựng Đảng, góp phần giữ vai trò hạt nhân lãnh đạo của Đảng; Hội nông dân, Hội phụ nữ và các đoàn thể chính trị xã hội luôn là nòng cốt trong các phong trào thi đua yêu nước của huyện, không ngừng phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; đã làm tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy về các chủ trương, giải pháp trên lĩnh vực tổ chức, cán bộ và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên; triển khai và tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ chính trị; Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII), Đề án 01 của Tỉnh ủy về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức; chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng được ngày càng được nâng lên; các phong trào thi đua “dân vận khéo” ngày càng trở nên sâu rộng trong các cơ quan, đơn vị, địa phương, tăng cường mối đoàn kết giữa Đảng với dân; các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “xây dựng cống rãnh thoát nước thải”, các phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi”, “5 không, 3 sạch”… đã thực sự thu hút được đông đảo các tầng lớp nhân dân hưởng ứng, đóng góp tích cực trong thực hiện các mục tiêu phát triển KT - XH của địa phương.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Hà Đình Nhã, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng cấp ủy và các tổ chức chính trị - xã hội đối với sự phát triển của huyện trong những năm qua. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng cấp ủy và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục phát huy những thành tựu đã đạt được; tích cực tham mưu cho Huyện ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội đã đề ra.

 

Đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh trao tặng kỷ niệm chương cho các  cá nhân có nhiều cống hiến vì sự nhiệp giai cấp Nông dân Việt Nam

 

 

Cũng tại buổi gặp mặt, huyện Lập Thạch đã trao tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp công tác Dân vận, kỷ niệm chương vì sự nghiệp của giai cấp Nông dân Việt Nam và kỷ niệm chương vì sự tiến bộ của phụ nữ cho các cá nhân có nhiều cống hiến trong các lĩnh vực công tác.

 

Ngọc Thảo - Ảnh Thanh Ngân

 

Ngày đăng: 12/10/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục