TIN TỨC KINH TẾ

Hội Nông dân huyện tích cực hỗ trợ cho nông dân trong sản xuất phát triển kinh tế

Với phương châm tập trung hướng về cơ sở, thời gian qua Hội Nông dân huyện Lập Thạch đã có nhiều hoạt động dịch vụ, cho vay vốn hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, tạo điều kiện giúp các hộ nông dân vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng, góp phần nâng cao vai trò của các cấp hội, thúc đẩy phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững.

 

Theo đó, các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ cho hội viên luôn được Hội Nông dân dân huyện quan tâm thực hiện có hiệu quả.  9 tháng đầu năm, Hội nông dân huyện, chỉ đạo HND cơ sở thực hiện tốt các hoạt động quản lý vốn vay từ quỹ Hỗ trợ nông dân và vốn vay Ngân hàng chính sách xã hội theo đúng quy định. Theo thống kê, hiện toàn huyện có 20/20 xã, thị trấn tín chấp với ngân hàng CSXH với tổng dư nợ tính đến nay là: Trên 165 tỷ đồng, cho 4.679 hộ vay, gồm 12 chương trình cho vay... Số vốn trên đã giúp các hộ khắc phục khó khăn, vươn lên thoát nghèo.

Phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện nghiệp vụ tín dụng do ngân hàng ủy nhiệm với 92 tổ vay vốn, cho 1.525 tổ viên vay. Tổng số tiền dư nợ cho vay tính đến nay là 296.035 triệu đồng. Các tổ vay vốn thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ ủy thác, không có hiện tượng sử dụng vốn vay sai mục đích.

Mô hình nuôi dê ở xã Văn Quán

Bên cạnh đó, hoạt động hỗ trợ hội viên, nông dân tiếp cận tiến bộ khoa học, công nghệ, mô hình chăn nuôi mới tiếp tục được hội nông dân các cấp triển khai thực hiện tốt .  9 tháng đầu năm, Hội nông dân huyện phối hợp với công ty DTH – Đông Anh – Hà Nội cung ứng 30 con dê  cho 01 hộ hội viên nông dân xã Văn Quán; cung ứng 20 con gồm 1 dê bo đực, 14 dê cái sinh sản và 5 con dê vỗ béo cho 01 hộ hội viên nông dân xã Xuân Hòa. Phối hợp với BTV Hội Nông dân tỉnh, khảo sát thăm nắm tình hình phát triển của đàn dê sau thời gian được nuôi trên địa bàn. Qua quá trình tổ chức triển khai, nhận thấy đây là mô hình có hiệu quả kinh tế cao và được Công ty bao tiêu đầu ra.

Từ những kết quả đạt được, thời gian tới, Hội Nông dân huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác tư vấn, hỗ trợ nông dân, vận động nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi theo hướng chuyên canh, gắn sản xuất với thị trường. Chủ động phối hợp với các ngành, cơ quan chuyên môn tập huấn khoa học kỷ thuật, triển khai các mô hình trình diễn, mô hình nhân rộng trong sản xuất. Đồng thời, vận động cán bộ, hội viên nông dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường nông thôn, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Ngọc Thảo

 

Ngày đăng: 17/09/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*