TIN TỨC KINH TẾ

Lập Thạch: Nghị quyết 201 của HĐND tỉnh tạo đà cho kinh tế nông nghiệp phát triển

Hơn 4 năm thực hiện Nghị quyết 201 của HĐND tỉnh về một số cơ chế chính sách hỗ trợ thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016 - 2020, diện mạo sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Lập Thạch đã có nhiều thay đổi, giá trị sản xuất nông nghiệp tăng trưởng khá, đặc biệt, đời sống nông dân ngày càng được nâng lên.

 

Chính sách hỗ trợ mua máy sản xuất nông nghiệp giúp nông dân xã Triệu Đề
nâng cao thu nhập trên diện tích canh tác 

Từ năm 2016 đến nay, huyện phối hợp với các đơn vị liên quan hỗ trợ trên 10.350 ha giống lúa chất lượng cao, hơn 2.682 ha ngô biến đổi gen, gần 300 ha sản xuất rau quả hàng hóa an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP, 169 máy sản xuất nông nghiệp, gần 1.700 hầm Biogas xử lý chất thải chăn nuôi...với tổng kinh phí trên 38 tỷ đồng.

Nhờ vậy, năng suất, sản lượng nông sản ở Lập Thạch ngày càng tăng. Dự báo hết năm 2020, giá trị sản xuất  nông – lâm nghiệp, thủy sản đạt trên 1.437 tỷ đồng. Cơ cấu kinh tế nông nghiệp chuyển dịch đúng hướng, tỷ trọng ngành chăn nuôi tăng lên 67,6% năm 2020; tỷ lệ đưa cơ giới hóa vào sản xuất đạt 90% (ở hai công đoạn làm đất và thu hoạch). Trên địa bàn hình thành các vùng trồng trọt sản xuất hàng hóa chuyên canh, các khu chăn nuôi theo hướng công nghiệp, quy mô lớn.

Để Nghị quyết tiếp tục phát huy hiệu quả, tạo động lực cho phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng hiện đại, cùng với đề nghị tỉnh điều chỉnh một số nội dung chính sách còn bất cập với thực tiễn, huyện Lập Thạch sẽ xây dựng quy hoạch, kế hoạch định hướng phát triển nông nghiệp theo hướng phát triển bền vững cho cả giai đoạn và hằng năm phù hợp với tổng thế phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Chỉ đạo các địa phương đẩy mạnh việc dồn thửa đổi ruộng để tạo thuận lợi cho việc ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp, xây dựng các vùng sản xuất nông nghiệp theo chuỗi, vùng sản xuất theo tiêu chuẩn chất lượng Vietgap...Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện có hiệu quả các cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp; chủ động mời gọi, khuyến khích, tạo điều kiện cho các doanh ngiệp đầu tư sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp; khai thác tốt các tiềm năng, lợi thế, tạo ra những sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao mang đặc trưng của địa phương.

 

Nguồn: Cổng TTGT-ĐT tỉnh vĩnh Phúc

Ngày đăng: 27/08/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*