TIN TỨC KINH TẾ

6 tháng đầu năm, huyện Lập Thạch dẫn đầu về tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công

 

Năm 2020, Vĩnh Phúc phân bổ trên 2.396 tỷ đồng vốn đầu tư công cho 9 huyện, thành phố. Trong đó, nguồn vốn phân theo nguyên tắc tiêu chí và tiền đất giao đầu năm là trên 1.259,3 tỷ đồng; vốn ngân sách tỉnh chuyển nguồn về ngân sách cấp huyện để bổ sung các mục tiêu theo Nghị quyết số 38 của HĐND tỉnh trên 300 tỷ đồng; các nguồn bổ sung khác hơn 836,8 tỷ đồng.

 

Huyện Tam Đảo đang tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thi công
dự án đường Hợp Châu - Đồng Tĩnh

Để nguồn vốn phát huy hiệu quả và có thêm nhiều công trình, dự án hoàn thành, đưa vào sử dụng, từ đầu năm đến nay, các huyện, thành phố đã phân bổ chi tiết trên 2.034 tỷ đồng cho từng dự án, công trình; yêu cầu các chủ đầu tư, các địa phương đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng; các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thi công từng hạng mục, công trình.

Theo thống kê của Sở Kế hoạch và Đầu tư, đến hết tháng 6, các huyện, thành phố giải ngân được trên 794 tỷ đồng, bằng 33% kế hoạch. Trong đó, địa phương có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công cao nhất là Lập Thạch với 76,546 tỷ đồng/170,49 tỷ đồng, đạt 44,9%; thành phố Phúc Yên giải ngân được 83,84 tỷ đồng/195,178 tỷ đồng, đạt 43%; huyện Bình Xuyên giải ngân 97,33 tỷ đồng/264,1 tỷ đồng, đạt 36,8%. Huyện có tỷ lệ giải ngân thấp nhất là Tam Đảo, đạt xấp xỉ 19%. Nguyên nhân là do địa phương này có nhiều công trình, dự án gặp khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Năng lực quản lý dự án của một số chủ đầu tư, ban quản lý dự án, bên mời thầu còn hạn chế, chưa chuyên nghiệp, nhất là trong công tác lập, thẩm định phê duyệt hồ sơ mời thầu và tổ chức đấu thầu.

Để hoàn thành nhiệm vụ giải ngân 100% nguồn vốn được phân bổ, các huyện, thành phố đang tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp tháo gỡ kịp thời các rào cản, khó khăn để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công. Tăng cường chỉ đạo các xã, thị trấn đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng; khẩn trương hoàn thiện các thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế bảo vệ thi công, dự toán đối với các dự án khởi công mới. Cùng với đó, tăng cường kiểm tra, rà soát các công trình để có kế hoạch giãn, hoãn tiến độ đầu tư đối với các dự án chưa thực sự cần thiết; chỉ đạo các chủ đầu tư, các xã, thị trấn khẩn trương triển khai xây dựng hạ tầng các khu đất đấu giá để tổ chức đấu giá, tạo nguồn vốn thanh toán cho các công trình./.

 

Nguồn: Cổng TTGT-ĐT tỉnh Vĩnh Phúc

Ngày đăng: 07/08/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*