AN NINH QUỐC PHÒNG

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong đấu tranh phòng, chống tội phạm

Sau 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW, ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới, dưới sự  lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện, sự vào cuộc đồng bộ, mạnh mẽ và quyết liệt của các cấp, các ngành mà nòng cốt là lực lượng công an, đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trên địa bàn huyện Lập Thạch.

Đội cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an huyện giao ban

 

Thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị, Huyện ủy Lập Thạch đã ban hành Chương trình hành động số 04-CTr/TU ngày 28/3/2011 và Nghị quyết số 03-NQ/HU ngày 01/12/2016 về nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2016 - 2020. Đồng thời chỉ đạo UBND huyện xây dựng kế hoạch thực hiện đấu tranh phòng, chống tội phạm và bảo vệ an ninh Tổ quốc hàng năm; thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc huyện. Đảng ủy Công an huyện xây dựng kế hoạch và mở rộng các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm. Trên cơ sở đó, các chi, đảng bộ cơ sở xây dựng chương trình hành động, kế hoạch triển khai thực hiện một cách nghiêm túc nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; gắn nhiệm vụ phòng, chống tội phạm với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đơn vị, địa phương.

     Để công tác phòng, chống tội phạm hiệu quả, Ban Thường vụ thường xuyên nghe Công an huyện báo cáo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn; chỉ đạo Công an huyện, các cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật. Công an huyện chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể huyện tích cực tuyên truyền, phổ biến các văn bản chỉ đạo liên quan đến phòng ngừa, đấu tranh tội phạm, kết quả đấu tranh, phòng chống tội phạm và các phương thức thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm để nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động phòng ngừa, đấu tranh của mỗi người dân. Chỉ đạo các đội nghiệp vụ, Công an xã, thị trấn thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm soát đảm bảo ANTT trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, nhất là vào thời điểm ban đêm để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các đối tượng tội phạm hình sự và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Làm tốt công tác phòng ngừa tội phạm, kết hợp giữa răn đe, giáo dục với cô lập, phân hóa các đối tượng nhất là các đối tượng cầm đầu; cảm hóa, giúp đỡ người lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng, tích cực tham gia các phong trào, các hoạt động ở địa phương. Xây dựng các mô hình về phòng chống tội phạm như: Mô hình “Tuyên truyền phòng, chống tội phạm mua bán người”, “Tổ liên gia tự quản ANTT tiêu biểu”, “Toàn dân phòng, chống xóa ma túy”… Chỉ đạo các xã, thị trấn tổ chức cho các cơ quan, đơn vị, trường học, hộ dân, cơ sỏ kinh doanh có điều kiện ký cam kết về ANTT, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật.

     Kết quả trong 10 năm qua, trên địa bàn huyện, tình hình tội phạm được kiềm chế đáng kể, không hình thành các băng, nhóm tội phạm có tổ chức, không có điểm nóng về ANTT; công tác điều tra, khám phá án đạt tỷ lệ cao góp phần giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự ATXH, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện. Với vai trò chủ công, nòng cốt, Công an huyện đã điều tra, làm rõ 446/472 vụ phạm pháp hình sự với 525 đối tượng, thu nộp ngân sách Nhà nước 2.732.831.000đ. Trên mặt trận đấu tranh phòng, chống ma túy, tệ nạn xã hội, lực lượng công an đã phát hiện, bắt 242 vụ với 384 đối tượng có các hành vi tàng trữ, mua bán, vận chuyển, sử dụng trái phép chất ma túy; thu giữ 294,3551g heroin, 58,5835g ma túy tổng hợp và nhiều tang vật liên quan; bắt 319 vụ đánh bạc với 1.215 đối tượng, tang vật thu giữ 866.658.000đ. Trong lĩnh vực kinh tế, môi trường đã bắt 64 vụ gian lận thương mại với 82 đối tượng; 12 vụ vận chuyển, tàng trữ, buôn bán hàng cấm; 01 vụ kinh doanh hàng giả; 82 vụ khai thác đất trái phép với 111 đối tượng; 12 vụ khai thác cát trái phép với 19 đối tượng…Liên quan đến hoạt động cầm đồ, tín dụng đen, lực lượng công an đã triệt xóa 01 ổ nhóm hoạt động tại thị trấn Lập Thạch.

     Bên cạnh những kết quả đã đạt được, quá trình tổ chức thực hiện Chỉ thị 48-CT/TW tại huyện Lập Thạch cũng còn bộc lộ một số tồn tại. Đó là: Công tác tuyên truyền ở cơ sở có nơi, có lúc chưa thường xuyên, liên tục; còn có tư tưởng cho rằng nhiệm vụ phòng, chống tội phạm là nhiệm vụ của ngành Công an; ý thức của người dân còn chủ quan trong công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm nên tình hình tội phạm vẫn còn diễn ra; việc nắm, đề xuất phương án giải quyết tình hình ANTT ở cơ sở còn bị động, chưa sâu sát, chưa cụ thể…

      Trong thời gian tới, để công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm đạt hiệu quả, cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp sau: Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị; công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm phải đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của cấp ủy Đảng, sự quản lý điều hành của chính quyền, phát huy vai trò tham mưu, hướng dẫn nòng cốt của lực lượng công an và sự ủng hộ, tham gia tích cực của các ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị cùng các tầng lớp nhân dân. Công tác phòng ngừa phải luôn đi đôi với công tác đấu tranh trấn áp, xử lý nghiêm minh các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật khác, trong đó lấy phòng ngừa là cơ bản, cảm hóa, giáo dục, thuyết phục là chính. Ngoài ra, cần quan tâm xây dựng và nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến trong phòng, chống tội phạm nhằm xã hội hóa và huy động quần chúng nhân dân tham gia công tác phòng, chống tội phạm.

 

Thanh Ngân

 

Ngày đăng: 04/08/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*