THỜI SỰ TỔNG HỢP

Hội nghị lần thứ 2, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2020- 2025

Sáng ngày 23/7/2020, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXI tổ chức Hội nghị lần thứ 2. Dự hội nghị có các đồng chí: Hà Văn Quyết, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Nguyễn Thế Hùng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện.

Hội nghị lần thứ 2, BCH Đảng bộ huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2020- 2025 đã tập trung thảo luận và cho ý kiến một số nội dung công tác: Quy chế làm việc của BCH Đảng bộ huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025; báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm, một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm; chương trình công tác toàn khóa của BCH Đảng bộ huyện, quy chế làm việc của UBKT Huyện ủy khóa XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025; chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa của BCH Đảng bộ huyện; báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy và tổ chức Đảng các cấp trong Đảng bộ huyện 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020; thông qua chương trình hành động của BCH Đảng bộ huyện thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Lập Thạch lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020- 2025.

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXI tổ chức Hội nghị lần thứ 2

6 tháng đầu năm 2020, mặc dù gặp nhiều khó khăn do tác động của đại dịch Covid-19 nhưng dưới sự lãnh chỉ đạo của BCH Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện tiếp tục ổn định và có bước phát triển. Các hoạt động sản xuất kinh doanh dần phục hồi sau dịch bệnh Covid-19, thu ngân sách đạt khá, các công trình kết cấu hạ tầng được chú trọng đầu tư, lĩnh vực văn hóa - xã hội có những chuyển biến tích cực, công tác an sinh xã hội được quan tâm, quốc phòng - an ninh được tăng cường, giữ vững... Giá trị ngành nông, lâm, thủy sản đạt 774,8 tỷ đồng (tăng 1,5 tỷ đồng, tăng 0,19% SCK); ngành công nghiệp, xây dựng đạt 1.689,3 tỷ đồng (tăng 103,0 tỷ đồng, tăng 6,46% SCK); ngành dịch vụ sụt giảm do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, đạt 935,7 tỷ đồng (giảm 61,6 tỷ đồng, giảm 6,18% SCK). Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 835,8 tỷ đồng, đạt 58% kế hoạch huyện giao, bằng 101% dự toán tỉnh giao. Huyện tiếp tục tập trung huy động nguồn lực cho Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đến nay, huyện đã đạt 8/9 tiêu chí huyện nông thôn mới.

Trong công tác xây dựng Đảng, điểm nổi bật là Đảng bộ huyện đã chỉ đạo tổ chức thành công đại hội chi, đảng bộ cơ sở và Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, đại hội điểm cấp cơ sở và cấp trên cơ sở của tỉnh. Tổ chức nghiêm túc việc học tập, quán triệt và tuyên truyền, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh; hướng dẫn học tập chuyên đề năm 2020; chủ động nắm bắt và định hướng dư luận xã hội; phát hành cuốn sách “Những tập thể, cá nhân điển hình trong xây dựng nông thôn mới huyện Lập Thạch (2011-2020). Trong 6 tháng đầu năm, toàn huyện đã kết nạp 27 quần chúng ưu tú vào Đảng, công nhận 54 đảng viên chính thức. Đến nay, Đảng bộ có 59 chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc với 8.618 đảng viên. Thực hiện điều động, sắp xếp, bố trí cán bộ cấp huyện và cơ sở đảm bảo đúng quy trình, quy định. Công tác kiểm tra, giám sát, công tác dân vận và hoạt động của Mặt trận tổ quốc, đoàn thể được tập trung triển khai.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Hà Văn Quyết, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy nhấn mạnh: Trong 6 tháng cuối năm 2020, cấp ủy đảng, hệ thống chính trị cần tập trung quyết liệt hơn, mạnh mẽ hơn thực hiện tốt các nhiệm vụ sau Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI. Trọng tâm là hoàn thiện và triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI; ban hành quy chế làm việc của cấp ủy, chương trình công tác toàn khóa, chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa của BCH Đảng bộ; ban hành các nghị quyết triển khai thực hiện 6 chương trình trọng tâm của huyện giai đoạn 2020 – 2025. Đẩy mạnh xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh; thực hiện có hiệu quả Nghị quyết TW4, Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện các quy định về trách nhiệm nêu gương; nắm bắt kịp thời tình hình tư tưởng, dư luận xã hội; triển khai kiểm tra, giám sát chuyên đề theo chương trình đã đề ra; giải quyết dứt điểm các đơn thư tố cáo, khiếu nại thuộc thẩm quyền. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, vừa tiếp tục phòng, chống dịch bệnh Covid-19, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020 đề ra. Đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân các công trình dự án; tăng cường công tác quản lý đất đai, tài nguyên môi trường; đảm bảo chính sách an sinh xã hội; tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt xây dựng cải tạo cống, rãnh thoát nước và nạo vét các thủy vực tiếp nhận nước thải, khắc phục ô nhiễm môi trường tại khu dân cư và hoàn thiện các tiêu chí để huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về văn hóa - xã hội; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Chuẩn bị cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Bên cạnh đó, đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy cũng đề nghị Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động đảm bảo thiết thực, hiệu quả và hướng về cơ sở; tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các công trình, phần việc thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Đại hội XIII của Đảng, nhiệm kỳ 2020- 2025.

Thanh Ngân

Ngày đăng: 23/07/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục