THỜI SỰ TỔNG HỢP

Giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng cải tạo cống, rãnh thoát nước và nạo vét các thủy vực tiếp nhận nước thải, khắc phục ô nhiễm môi trường tại khu dân cư đối với Đảng ủy các xã Liễn Sơn, Bắc Bình, Liên Hòa

Ngày 1,2,3/7/2020 đoàn giám sát của Huyện ủy đã có buổi giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số quy định và Nghị quyết HĐND tỉnh về hỗ trợ xây dựng, sửa chữa, cải tạo cống, rãnh thoát nước khắc phục ô nhiễm môi trường tại các xã Liễn Sơn, Bắc Bình, Liên Hòa. Đồng chí Phùng Thế Hải- TV, Trưởng ban Dân vận kiêm Chủ tịch MTTQ làm Trưởng đoàn, cùng đi có các thành viên trong đoàn.

Thực hiện Nghị quyết 38/2019/NQ-HĐND, ngày 15/7/2019 của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc, các văn bản của Tỉnh ủy, Huyện ủy Lập Thạch, Đảng ủy các xã Liễn Sơn, Bắc Bình, Liên Hòa đã ban hành các văn bản lãnh chỉ đạo xây dựng, sửa chữa, cải tạo cống, rãnh thoát nước và nạo vét các thủy vực tiếp nhận nước thải, khắc phục ô nhiễm môi trường tại các khu dân cư trên địa bàn. UBND tổ chức các hội nghị hướng dẫn, triển khai thực hiện kế hoạch đối với các ban, ngành, đoàn thể, các thôn dân cư. Huy động sự sự vào cuộc của hệ thống chính trị, chỉ đạo các ban, ngành đoàn thể, các thôn dân cư nắm bắt tình hình, tâm tư nguyện vọng của nhân dân trong công tác xây rãnh thoát nước sửa chữa, cải tạo cống, rãnh thoát nước trên địa bàn, chỉ đạo các thôn dân cư thành lập tiểu ban chỉ đạo, vận động xây dựng rãnh thoát nước thải, khắc phục ô nhiễm môi trường thôn dân cư.

Công tác tuyên truyền, vận động đến các tầng lớp nhân dân trên cơ sở bám sát các nội dung của tỉnh về chủ trương, nguyên tắc, cơ chế hỗ trợ thực hiện xây dựng, sửa chữa, cải tạo cống, rãnh thoát nước và nạo vét các thủy vực tiếp nhận nước thải, khắc phục ô nhiễm môi trường tại các khu dân cư trên địa bàn. UBND-MTTQ các tổ chức đoàn thể phối hợp với chi bộ, thôn dân cư tổ chức các hội nghị họp thôn dân cư lấy ý kiến đồng thuần của nhân dân, vận động nhân dân đóng góp bằng tiền, đất đai và ngày công lao động để xây dựng rãnh thoát nước thải trong khu dân cư với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm.

 

Đoàn giám sát làm việc tại Đảng ủy xã Bắc Bình

Trên cơ sở nhu cầu các thôn đăng ký ban đầu, xã Liên Hòa là 23.226m, 138 hố thu, Liễn Sơn là 1.951m, 21 hố thu; Bắc Bình là 2.149, 21 hố thu. Trong quá trình triển khai UBND các xã đã thành lập tổ kiểm tra, rà soát, tiến hành rà soát lại để loại trừ các tuyến không có khả thi xây dựng như: không có điểm thoát nước thải, không đủ mặt bằng xây dựng theo thiết kế mẫu, quá xa khu dân cư và tuyến ít hộ dân sinh sống không có khả thi huy động đóng góp để triển khai xây dựng, rà soát lại các tuyến cống rãnh có khả năng xây dựngKết quả tính đến hết tháng 6/2020 xã Liên Hòa xây mới được 629m rãnh và 7 hố thu, xã Liễn Sơn  668m và 6 hố thu, xã Bắc Bình 729 và 6 hố thu…

 

Đoàn giám sát làm việc tại Đảng ủy xã Liên Hòa

Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận, đề nghị các xã bổ sung làm rõ một số nội dung trong báo cáo, thể hiện rõ vai trò của MTTQ và các đoàn thể; các hình thức, trình tự tổ chức triển khai vận động nhân dân; việc quản lý, sử dụng các công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng.…

Phát biểu kết luận buổi giám sát, đồng chí Phùng Thế Hải đánh giá sự cố gắng của cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể trong việc triển khai thực hiện xây dựng, cải tạo cống rãnh, tuy nhiên tiến độ, kết quả thực hiện vẫn còn chậm so với kế hoạch đề ra; đồng chí đề nghị lãnh đạo các phòng chuyên môn của huyện tiếp tục tham mưu với UBND huyện quán triệt, chỉ đạo, tổ chức thực hiện; MTTQ và các đoàn thể  chính trị - xã hội tập trung tuyên truyền, nâng cao nhận thức về mục đích, ý nghĩa, sự cần thiết phải xây dựng, cải tạo hệ thống cống rãnh và giữ gìn vệ sinh môi trường; vận động nhân dân giám sát việc tổ chức thi công, quản lý các nguồn vận động từ các tổ chức, cá nhân đóng góp để triển khai xây dựng các công trình đảm bảo chất lượng. Đề nghị cấp uỷ, chính quyền các xã tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tuyên truyền, vận động tạo sự lan tỏa mạnh mẽ, huy động sự tham gia tích cực của mỗi người dân, cộng đồng dân cư, chào mừng Đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

 

Chi Lan

Ngày đăng: 06/07/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục