VĂN HÓA - XÃ HỘI

Sau 5 năm thực hiện Đề án “Tăng cường tiếng Việt cho trẻ mầm non và học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số”giai đoạn 2016-2020

          Qua 5 năm thực hiện, hầu hết trẻ DTTS đến trường đều được tăng cường tiếng Việt phù hợp với từng độ tuổi theo quy định. 13/13 nhà trường xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện tốt chuyên đề có hiệu quả về tăng cường tiếng việt cho trẻ DTTS; 100% giáo viên các nhà trường năng động sáng tạo, biết xây dựng và thiết kế các góc mở trong lớp khoa học giúp trẻ được trải nghiệm, khám phá tạo sự hứng thú vui chơi, học tập cho trẻ; hơn 80% trẻ em dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện ra lớp và tăng cường tiếng việt phù hợp với độ tuổi. Đó là những kết quả nổi bật huyện Lập Thạch đạt được trong thực hiện Đề án “Tăng cường tiếng Việt cho trẻ mầm non vùng dân tộc thiểu số (DTTS) giai đoạn 2016 - 2020.

 

Trẻ được tương tác qua hình ảnh, chữ viết

Có được kết quả trên, phòng GD&ĐT huyện Lập Thạch đã ban hành nhiều văn bản về tập huấn tăng cường tiếng việt cho trẻ em mầm non dân tộc thiểu số; văn bản hướng dẫn tổ chức ngày hội giao lưu kể chuyện, đọc thơ bằng tiếng việt cho trẻ mầm non dân tộc thiểu số; tổ chức các lớp tập huấn về xây dựng môi trường tiếng việt cho trẻ mầm non dân tộc thiểu số. Tổ chức các Hội thi bé kể chuyện, đọc thơ cho trẻ mầm non năm học 2018-2019; tổ chức ngày hội giao lưu tăng cường tiếng việt cho trẻ DTTS cấp huyện…. Đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền, phối hợp với các đơn vị liên quan, tăng cường kiểm tra, đánh giá quá trình thực hiện và không ngừng đầu tư cơ sở vật chất cho các nhà trường; thường xuyên đổi mới bồi dưỡng nâng cao năng lực về công tác quản lý, phương pháp, kỹ năng tổ chức các hoạt động giáo dục để tăng cường tiếng việt phù hợp với trẻ em vùng dân tộc thiểu số.

Để Đề án tăng cường tiếng việt cho trẻ mầm non vùng dân tộc thiểu số phát huy hiệu quả, phòng GD&ĐT huyện chỉ đạo 13/13 trường học có trẻ dân tộc thiểu số  thường xuyên tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, sự cần thiết của Đề án đến tất cả mọi người dân. Đồng thời tổ chức lồng ghép xây dựng các chuyên đề phù hợp với từng nhóm lớp, từng độ tuổi và từng địa phương. Đối với các nhà trường trang bị đầy đủ tài liệu tăng cường tiếng việt của Bộ GD&ĐT cho trẻ, giáo viên các nhóm lớp tự làm đồ dùng, đồ chơi, vẽ tranh…cho học sinh, sử dụng các từ ngữ gần gũi với cuộc sống đời thường mà trẻ dân tộc tộc thiểu số được khám phá, trải nghiệm, giúp trẻ dễ nhớ và hứng thú trong học tập. Qua đó giúp 100% số trẻ DTTS phát triển về ngôn ngữ của trẻ.  Hiện nay 100% các trường, lớp có trẻ DTTS đều có không gian môi trường tiếng việt trong lớp học như:tranh ảnh, đồ chơi,vật liệu…tổ chức các hoạt động vui chơi, kể chuyện đọc thơ, giao tiếp thực hành tiếng việt thường xuyên trong các hoạt động hàng ngày của trẻ. Các trường từng bước xây dựng môi trường chữ viết (môi trường vật chất, môi trường xã hội) trong và ngoài lớp học. Kết hợp với những hình ảnh có từ minh họa bằng chữ viết thường bên dưới; các hình ảnh chữ viết được trang trí các hành lang, trong lớp học, ký hiệu đồ chơi, ký hiệu đồ dùng cá nhân của trẻ, tận dụng các mảng tường để cho trẻ làm quen chữ cái tiếng Việt như đọc, tô, nối, tìm chữ cái còn thiếu....Những biện pháp đó đã giúp trẻ phát triển ngôn ngữ tốt hơn, bảo đảm các em có kỹ năng cơ bản trong sử dụng tiếng Việt. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và phát triển dân trí bền vững trong cộng đồng DTTS, đóng góp vào sự tiến bộ, phát triển của địa phương.

 

Ngọc Thảo

 

Ngày đăng: 23/06/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*