VĂN HÓA - XÃ HỘI

Thái Hòa tổng kết phong trào thi đua, yêu nước

 Sáng ngày 11/6/2020, UBND xã Thái Hòa, huyện Lập Thạch tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua, yêu nước 5 năm (2015-2020) và triển khai phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2020 – 20205.

UBND xã trao thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc

Thấm nhuần  lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Trong 5 năm qua, Đảng ủy xã đã ban hành các Nghị quyết chuyên đề phát động các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi phát triển bền vững các tiêu chí xây dựng Nông thôn mới, xây dựng Nông thôn mới nâng cao, thôn dân cư Nông thôn mới kiểu mẫu cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. UB MTTQ, UBND xã và các tổ chức đoàn thể xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện phong trào thi đua, các cuộc vận động lớn và các văn bản về thực hiện thi đua, khen thưởng với nhiều hình thức, biện pháp chỉ đạo cụ thể, thiết thực đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước và đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ trên tất cả các lĩnh vực. Về sản xuất nông nghiệp tính đến hết năm 2019 năng suất lúa bình quân đạt trên 50 tạ/ha, bình quân giá trị/ha canh tác đạt 103,8 tr đ. Tổng thu từ trồng trọt đạt trên 40,5 tỷ đồng. Tổng giá trị sản xuất chăn nuôi đến năm 2019 đạt: 66.038,737 triệu đồng, chiếm 63,72% giá trị kinh tế nông nghiệp; tổng diện tích nuôi trồng thuỷ sản đạt 12 ha và đánh bắt khai thác trên sông đạt 123,42 tấn, có giá trị 6.364,8 triệu đồng.  Chăn nuôi bò sữa đang phát triển ổn định và có hiệu quả kinh tế cao. Tổng số hộ chăn nuôi bò sữa hiện nay là 42 hộ với 366 con, sản lượng sữa khai thác ổn định bình quân 3 tấn/ngày. Trong phong trào XD đường giao thông nhân dân đã hiến hàng nghìn m2 đất giá trị hàng tỷ đồng, tham gia nghìn ngày công lao động làm đường giao thông. Duy trì hoạt động có hiệu quả các thiết chế văn hóa . Tích cực đưa các tiến bộ khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất và bảo vệ môi trường như: xây dựng hầm Bioga, lò đốt rác thải bằng khí tự nhiên, thử nghiệm giống lúa mới cho năng suất cao.... Công tác thuế, tài chính của xã đã phát huy được hiệu quả tích cực, các nguồn vốn phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội được khai thác triệt để; công tác quản lý các nguồn thu từng bước được cải thiện. Năm 2019 tổng thu ngân sách đạt 8,74 tỷ đồng.  Xã thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, hàng năm có trên 85% số hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hoá, trên 80% số thôn đạt tiêu chuẩn văn hoá; đến nay có 10/12 thôn đạt Danh hiệu Thôn văn hóa cấp tỉnh.  Sự nghiệp giáo dục được quan tâm,  cả 3 trường đạt chuẩn quốc gia. Trong 5 năm Trường THCS có 01 học sinh giỏi cấp quốc gia, 135 em học sinh giỏi cấp tỉnh, 718 em đạt học sinh giỏi cấp huyện và nhiều học sinh giỏi cấp trường. Phong trào thi đua trong chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ cho nhân dân ngày càng được chú trọng, tỷ lệ trẻ em dưới 5 năm tuổi suy dinh dưỡng giảm xuống còn 7%. Công tác Lao động - Thương binh và Xã hội được quan tâm đặc biệt, tỷ lệ hộ nghèo hàng năm giảm mạnh, từ  6,05% trong năm 2015 đến nay chỉ còn 1,97%. Vai trò lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị ngày càng được khẳng định, dân chủ trong Đảng được mở rộng và phát huy, nguyên tắc tập trung dân chủ cơ bản được giữ vững; trật tự kỷ cương, kỷ luật được tăng cường. Thực hiện tốt việc xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh. Trong 5 năm qua kết nạp được 51 đảng viên mới. Công tác chính quyền thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương. MTTQ, các đoàn thể nhân dân đã tổ chức lồng ghép nội dung cuộc vận động phong trào thi đua yêu nước vào việc thực hiện các mục tiêu, chương trình của đơn vị. Công tác thi đua khen thưởng được đảm bảo công bằng, khách quan và đúng đối tượng, trong 5 năm qua, xã Thái Hòa đã có: có 4 lượt tập thể được tặng Cờ thi đua của tỉnh và Thủ tướng Chính phủ, 64 lượt tập thể và cá nhân đạt các danh hiệu tiên tiến, chiến sĩ thi đua, 27 lượt bằng khen, 130 Giấy khen của UBND huyện và các sở, ngành cấp tỉnh và nhiều hình thức khen thưởng khác.

Phát huy những kết quả đã đạt được, trong giai đoạn 2020 – 20205 xã nâng cao và đổi mới nhận thức về công tác thi đua - khen thưởng và quản lý Nhà nước đối với công tác thi đua - khen thưởng. Thực hiện nguyên tắc khen thưởng: “chính xác, công khai, công bằng, kịp thời”; trong đó chú trọng khen thưởng đối tượng người lao động trực tiếp là chính, phải xem người lao động là nền tảng của phong trào thi đua yêu nước. Tiếp tục tổ chức tuyên truyền và học tập tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước; thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Tích cực thực hiện các phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; “Sản xuất kinh doanh giỏi”; “phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật”;  thi đua “Day tốt, học tốt”; “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; “thi đua quyết thắng”; “Vì an ninh Tổ quốc”; “Quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc”...

Nhân dịp này UBND xã trao thưởng cho 5 tập thể và 32 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước  giai đoạn 2015-2020.

 

Thanh Hương

Ngày đăng: 12/06/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục