THÔNG TIN CẦN BIẾT

Triển khai cài đặt sử dụng và cập nhật thông tin địa phương lên ứng dụng phòng chống thiên tai trên điện thoại thông minh

Để thuận tiện trong tra cứu thông tin, hướng dẫn ứng phó với thiên tai, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai đã chỉ đạo xây dựng ứng dụng “PCTT” trên điện thoại thông minh (APP) với các tính năng như cung cấp nội dung, hình ảnh, giọng đọc, thông tin cảnh báo thiên tai, một số ngôn ngữ dân tộc và phản hồi từ người dân.

Để đưa APP phổ cập và ứng dụng mạnh mẽ hơn trong cán bộ và người dân, Ban Chỉ đạo đề nghị Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố chỉ đạo thực hiện một số nội dung sau:

1. Cài đặt và hướng dẫn sử dụng trong cán bộ làm công tác phòng chống thiên tai các cấp; tổ chức cập nhật tin tức, thông tin dữ liệu, các nội dung phù hợp để có thể hỗ trợ hiệu quả hơn trên phạm vi địa phương; Xây dựng kế hoạch và từng bước tổ chức phổ biến rộng rãi đến người dân trên địa bàn.

2. Tiếp tục góp ý để hoàn thiện APP; báo cáo kết quả triển khai về Ban Chỉ đạo (qua Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai) trước 15/12/2020.

Mọi hướng dẫn cài đặt, sử dụng APP và cập nhật tin tức đã được đăng tải trên website của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai theo địa chỉ: http://phongchongthientai.mard.gov.vn/Pages/huong-dan-cai-dat-su-dung-app-va-cap-nhat-tin-tuc.aspx

Đầu mối liên hệ: Ông Nguyễn Duy Minh, điện thoại: 0983.671.240, Email: minhnd@vndma. gov. vn về báo cáo triển khai nhiệm vụ và các góp ý để hoàn thiện APP.

 

Nguồn: Cổng TTGT-ĐT tỉnh Vĩnh Phúc

Ngày đăng: 11/06/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*