THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN

Huyện Lập Thạch sẵn sàng cho ngày hội lớn

 

Đảng bộ huyện Lập Thạch hiện có 59 chi, đảng bộ trực thuộc với hơn 8.600 đảng viên. Là đơn vị được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chọn tổ chức đại hội điểm cấp huyện, đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã được Huyện ủy Lập Thạch cơ bản hoàn tất, sẵn sàng cho ngày hội lớn.

 

 

Xác định đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, huyện Lập Thạch đã tổ chức quán triệt tới tất cả các chi, đảng bộ cơ sở, cán bộ, đảng viên về kế hoạch tổ chức đại hội theo đúng tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ban Thường vụ Huyện ủy đã thành lập các tiểu ban phục vụ đại hội như tiểu ban nhân sự, tuyên truyền, văn kiện, tổ chức phục vụ…; thành lập các tổ giúp việc cho các tiểu ban. Bên cạnh đó, huyện cũng thành lập các Đoàn công tác để chỉ đạo, hướng dẫn, giúp các chi, đảng bộ cơ sở tổ chức tốt đại hội. Đến ngày 08/5/2020, 100% các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ huyện đã tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 và bầu đủ số lượng cấp ủy theo phương án nhân sự được Ban Thường vụ Huyện ủy phê duyệt, bầu đủ đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI.

Về công tác chuẩn bị văn kiện đại hội, huyện đã tổ chức các hội nghị thảo luận lấy ý kiến tham gia, đóng góp vào dự thảo báo cáo chính trị của các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành; các đồng chí nguyên là Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND huyện, Bí thư, Phó Bí thư Huyện ủy qua các thời kỳ; đồng thời xin ý kiến đóng góp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để tổng hợp, hoàn chỉnh báo cáo. Dự thảo Báo cáo chính trị cũng được gửi lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của Đảng bộ cấp cơ sở, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị- xã hội, cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân nhằm bảo đảm dân chủ, phát huy cao nhất trí tuệ của tập thể. Đến nay, dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ XX đã hoàn thành, đáp ứng được mục tiêu, yêu cầu đề ra. Dự thảo Báo cáo chính trị đã đánh giá sát thực những thành tựu, hạn chế, khuyết điểm của nhiệm kỳ vừa qua, rút ra những bài học kinh nghiệm, định hướng những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong nhiệm kỳ 2020 - 2025. Các chương trình đại hội, dự thảo nghị quyết, dự thảo chương trình hành động, văn bản điều hành đại hội đã xây dựng đầy đủ, chi tiết.

Được xem là khâu then chốt, công tác nhân sự được Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy đặc biệt chú trọng, thực hiện theo đúng quy trình, hướng dẫn, tiến hành chặt chẽ, tạo sự nhất trí, đoàn kết, thống nhất cao. Căn cứ vào tình hình thực tiễn công tác cán bộ cũng như tiêu chuẩn, điều kiện, năng lực thực tiễn của cán bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy đã hoàn thành việc xây dựng đề án nhân sự cấp huyện, đưa ra thảo luận tại hội nghị Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện và xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Việc rà soát, thẩm định, thẩm tra, xác minh về lịch sử chính trị và chính trị hiện nay của cấp ủy đương nhiệm và cán bộ dự nguồn đảm bảo theo Quy định 126 của Bộ Chính trị.

Ngoài việc chú trọng công tác xây dựng văn kiện, công tác nhân sự, Huyện ủy còn tăng cường kiểm tra, giám sát tổ chức Đảng, đảng viên; giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo, nhất là những nội dung liên quan đến nhân sự Đại hội; chỉ đạo các cơ quan trong khối nội chính xây dựng kế hoạch bảo vệ đại hội. Đồng thời chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể phối hợp cùng với các xã, thị trấn nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Để Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra thành công tốt đẹp, Huyện ủy tập trung chỉ đạo công tác tuyên truyền tạo sự thống nhất về chính trị, tư tưởng và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân. Nhiều hình thức tuyên truyền cho Đại hội được thực hiện như: Tuyên truyền trực quan qua băng-zôn, pa no, khẩu hiệu…; tuyên truyền miệng tại các hội nghị, cuộc họp; qua hệ thống đài truyền thanh từ huyện đến cơ sở; tuyên truyền lưu động... Đồng thời chỉ đạo Ban Chỉ đạo 35, Công an huyện phối hợp với các cơ quan liên quan, các địa phương chủ động phòng ngừa, cảnh giác, ngăn chặn, đấu tranh những thông tin không chính thức, thông tin giả, xuyên tạc trên internet, mạng xã hội liên quan đến đại hội, đặc biệt là công tác nhân sự. Huyện ủy đã chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể phát động phong trào thi đua lao động sản xuất, tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ tạo không khí phấn khởi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về đợt sinh hoạt chính trị quan trọng này.

Với tinh thần đoàn kết, sự chuẩn bị chu đáo, tin tưởng Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Lập Thạch lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ thành công tốt đẹp với mục tiêu: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đoàn kết, ý chí, khát vọng; tạo đột phá về công nghiệp, du lịch, dịch vụ, phát triển nông nghiệp hàng hóa; xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, đô thị văn minh; chú trọng văn hóa, con người, nâng cao chất lượng dân sinh; đảm bảo quốc phòng an ninh; xây dựng huyện Lập Thạch phát triển nhanh và bền vững.

 

Thanh Ngân

 

Ngày đăng: 27/05/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*