AN NINH QUỐC PHÒNG

Lập Thạch huấn luyện cán bộ quân đội dự bị và dự bị động viên năm 2020

 

Ngày 18/5/2020, Ban CHQS huyện Lập Thạch tổ chức khai mạc huấn luyện quân nhân dự bị tiểu đoàn bộ binh huyện năm 2020 cho 94 đồng chí, (trong đó có 28 sỹ quan dự bị, 66 hạ sỹ quan).

 

Trang bị kiến thức chính trị cho dự bị động viên

 

 Trong thời gian 15 ngày (từ 17/5 đến 31/5/2020), 94 sỹ quan, hạ sỹ quan của tiểu đoàn bộ binh dự bị huyện Lập Thạch được học tập, huấn luyện các nội dung: Giáo dục tình hình nhiệm vụ chung, truyền thống, nhiệm vụ của đơn vị; huấn luyện điều lệnh đội ngũ, động tác đi đều, đứng lại, đổi chân; Những nội dung về tổ chức biên chế; Nội dung, phương pháp công tác trong giai đoạn tổ chức chuẩn bị chiến đấu (cấp c); Nội dung tổ chức và phương pháp huấn luyện; Huấn luyện kỹ chiến đấu bộ binh, giới thiệu tính năng chủ yếu của một số vũ khí, trang bị mới…

 

Các dự bị động viên đang luyện tập các động tác điều lệnh đội ngũ

 

          Thông qua huấn luyện nhằm nâng cao trình độ, năng lực tổ chức thực hành chỉ huy của đội ngũ cán bộ trong tiểu đoàn bộ binh dự bị động viên huyện Lập Thạch năm 2020; luyện tập cho chiến sỹ phân đội về động tác, tác phong trong huấn luyện, chiến đấu, làm cơ sở để vận dụng trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, sẵn sàng chiến đấu trong tình hình mới, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.

 

Thanh Hương

 

Ngày đăng: 20/05/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*