AN NINH QUỐC PHÒNG

Ngọc Mỹ khai mạc huấn luyện dân quân tự vệ năm 2020

        Sáng 15/5/2020, xã Ngọc Mỹ, huyện Lập Thạch tổ chức khai mạc huấn luyện dân quân tự vệ năm 2020 cho 83 chiến sỹ dân quân ở trên địa bàn xã.

 

Trong quá trình huấn luyện xã chia lực lượng dân quân thành 2 lực lượng, bao gồm lực lượng dân quân cơ động sẽ tham gia huấn luyện 12 ngày và lực lượng dân quân tại chỗ sẽ tham gia huấn luyện 7 ngày.  Trong thời gian huấn luyện, các chiến sỹ dân quân của xã sẽ được trang bị kiến thức về giáo dục chính trị với các chuyên đề như: Một số nội dung cơ bản của pháp luật về nghĩa vụ quân sự, giáo dục quốc phòng và an ninh, dự bị động viên và động viên quốc phòng, biên giới quốc gia và an ninh quốc gia, biên phòng và phòng thủ dân sự; giữ vững biên giới Quốc gia; Chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam; chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta trong tình hình mới... Ngoài ra, tại thao trường các chiến sĩ dân quân còn được huấn luyện về chiến thuật như các tư thế, động tác vận động cơ bản trong chiến đấu, huấn luyện ném lựu đạn LĐ01, chắp nối đồ dùng gây nổ, cách gói buộc lượng nổ.....

Qua đợt huấn luyện nhằm giúp cho đội ngũ cán bộ, chiến sĩ dân quân tự vệ có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đủ kiến thức chính trị ,quân sự thành thạo các động tác kỹ chiến thuật, sử dụng tốt các loại vũ khí khí tài vận dụng linh hoạt vào trong điều kiện thực tế của địa phương, bảo đảm cơ động nhanh sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Kết thúc đợt huấn luyện, kiểm tra  xã phấn đấu 100% đạt yêu cầu trong đó có 75- 80% khá giỏi./.

Thanh Hương

Ngày đăng: 18/05/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*