GIỚI THIỆU CÁC TỔ CHỨC

Ban chỉ Huy Quân sự huyện

 

            - Số điện thoại: 0211.3.830.469

         - Địa chỉ Email: 

        1. Chức năng:

- Tham mưu với Huyện ủy, UBND huyện lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp Công tác Quốc phòng, Quân sự địa phương.

- Trực tiếp chỉ huy, chỉ đạo các lực lượng vũ trang địa phương trên các mặt xây dựng và hoạt động tác chiến trong khu vực phòng thủ huyện.

2. Nhiệm vụ:

- Giáo dục, bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng - An ninh.

- Thực hiện việc kết hợp kinh tế với quốc phòng - an ninh, quốc phòng - an ninh với kinh tế, xây dựng cơ sở chính trị, xây dựng khu vực phòng thủ, bảo vệ công trình quốc phòng, xây dựng và bảo vệ căn cứ hậu phương trên địa bàn.

- Xây dựng, bảo vệ tiềm lực quốc phòng, xây dựng lực lượng vũ trang, xây dựng lực lượng quốc phòng toàn dân.

- Xây dựng kế hoạch huấn luyện và chỉ đạo hoạt động của lực lượng Dân quân, Tự vệ, Dự bị động viên, Bộ đội địa phương. Tuyển quân và động viên quốc phòng.

- Chỉ đạo việc phối hợp các lực lượng bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, vận động quần chúng và phòng thủ dân sự.

- Thanh tra, kiểm tra, sơ tổng kết về công tác Quốc phòng trên địa bàn.

II. Các đồng chí Chỉ huy cơ quan:

1. Đồng chí Chỉ huy trưởng: Trung tá Nguyễn Duy Hưng

- Số điện thoại: 0211.3.830.469

- Địa chỉ Email:

- Lĩnh vực phụ trách: Chỉ huy thống nhất lực lượng vũ trang trong khu vực phòng thủ huyện, chủ trì chỉ đạo toàn bộ hoạt của lực lượng vũ trang huyện.

2. Đồng chí Chính trị viên: Thượng tá Phạm Hồng Quang

- Số điện thoại: 0211.3.830.469

- Địa chỉ Email:

- Lĩnh vực phụ trách: Chủ trì về Chính trị, trực tiếp chỉ đạo tiến hành công tác đảng, công tác chính trị trong lực lượng vũ trang huyện, chỉ đạo và kiểm tra các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang huyện sử dụng các nguồn kinh phí, tài chính đảm bảo đúng quy chế, đúng pháp luật.

3. Đồng chí Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng: Trung tá Nguyễn Đình Thế

- Số điện thoại: 0211.3.830.469

- Địa chỉ Email:

- Lĩnh vực phụ trách: Tham mưu với Đảng ủy, Chỉ huy Ban Chỉ huy Quân sự huyện về Công tác Quân sự và giáo dục quốc phòng an ninh, công tác Vũ khí, trang bị kỹ thuật.

4. Đồng chí Chính trị viên phó kiêm Chủ nhiệm Chính trị: Trung tá Nguyễn Huy Quang

- Số điện thoại: 0211.3.830.469

- Địa chỉ Email:

- Lĩnh vực phụ trách: Tham mưu với Đảng ủy, Chỉ huy Ban Chỉ huy Quân sự huyện về hoạt động Công tác đảng, công tác chính trị trong lực lượng vũ trang huyện.

5. Đồng chí Phó Chỉ huy trưởng: Trung tá Lê Anh Sơn

- Số điện thoại: 0211.3.830.469

- Địa chỉ Email:

 

Ban Chỉ huy Quân sự huyện

Ngày đăng: 11/08/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục