HOẠT ĐỘNG ĐẢNG, ĐOÀN THỂ

Chi bộ Kho bạc Nhà nước Lập Thạch Đại hội lần thứ VIII nhiệm kỳ 2020 – 2025

    Sáng ngày 31/3/2020 Chi bộ Kho bạc Nhà nước Lập Thạch đại hội lần thứ VIII nhiệm kỳ 2020-2025. Dự đại hội có đồng chí Đào Quốc Khánh, Ủy viên BTV Huyện ủy Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện, các đồng chí trong Tổ công tác của Huyện ủy dự chỉ đạo Đại hội.

 

Chi bộ Kho bạc Nhà nước Lập Thạch hiện có 10 đảng viên, nhiệm kỳ qua Chi bộ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm của tập thể ban lãnh đạo cũng như của từng cán bộ, đảng viên, chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ và các quy định của Đảng; thực hiện đúng quy chế làm việc; phát huy tốt trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện. Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong đó có công tác quản lý quỹ ngân sách nhà nước, bám sát dự toán thu NSNN, Kho bạc Nhà nước Lập Thạch đã chủ động phối hợp với Chi cục Thuế Lập Thạch thực hiện quyết liệt các biện pháp, giải pháp theo chỉ đạo của Bộ tài chính và chính quyền địa phương trong công tác tổ chức thu NSNN. Công tác kiểm soát chi được thực hiện chặt chẽ, đảm bảo đúng quy định, tiêu chuẩn, định mức.

 

 

 

Đồng chí Đào Quốc Khánh, Ủy viên BTV Huyện ủy Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện tặng hoa chúc mừng Đại hội

 
        Công tác cải cách hành chính về quy trình thu ngân sách Nhà nước và quản lý chi được thực hiện tích cực, tất cả các hồ sơ đều được giải quyết đúng hạn và trước hạn. Bên cạnh đó, Chi bộ đã lãnh đạo cơ quan hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị, đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện nghiêm công tác kế toán, thanh toán, chấp hành nghiêm quy chế, quy trình nghiệp vụ; thực hiện tốt việc sao lưu dữ liệu, giữ tuyệt đối bí mật, an toàn thông tin… góp phần vào mục tiêu chung của toàn hệ thống Kho bạc Nhà nước là hướng tới xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

 

 

 

Các đồng chí trong Ban Chi ủy Chi bộ Kho bạc Nhà nước Lập Thạch khóa mới ra mắt đại hội

 

Về công tác xây dựng Đảng, trong nhiệm kỳ Chi bộ đã thực hiện đạt các chỉ tiêu Nghị quyết nhiệm kỳ 2015-2020: 100% cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động được học tập, tuyên truyền, quán triệt đầy đủ các Nghị quyết của Đảng, pháp luật của nhà nước, chủ động nghiên cứu các văn bản có liên quan đến nhiệm vụ chuyên môn; 100% đảng viên đăng ký “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ; 100% cán bộ, công chức đạt hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao trở lên; 100% đảng viên, cán bộ, công chức thực hiện tốt việc giữ mối liên hệ với cấp ủy nơi cư trú…

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, Đại hội đã bầu Ban chi ủy Chi bộ gồm 3 đồng chí, bầu Bí thư, PBí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu 01 đại biểu chính thức, 01 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Lập Thạch khóa XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025./.

 

Chi Lan

 

 

Ngày đăng: 01/04/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục