HOẠT ĐỘNG ĐẢNG, ĐOÀN THỂ

Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng khóa I năm 2020

      Sáng ngày 24/3/2020, Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức lễ bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp đảng khóa I năm 2020.

 

Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức lễ bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp đảng khóa I năm 2020

 

Lớp bồi dưỡng đối tượng đảng được diễn ra từ ngày 16/3 – 24/3/2020. Trong thời gian học, các học viên được học các chuyên đề về: Khái lược lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH, những nội dung cơ bản của điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phấn đấu trở thành đảng viên đảng cộng sản VN. Kết quả, có  31 học viên đạt loại giỏi, 32 đạt loại khá và 02 học viên đạt loại trung bình.

Tại buổi lễ, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã trao giấy chứng nhận cho các học viên của lớp đối tượng kết nạp đảng khóa I./.

 

Phạm Huệ

Ngày đăng: 25/03/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục