AN NINH QUỐC PHÒNG

Lập Thạch khai mạc huấn luyện điểm dân quân tự vệ năm 2020 tại xã Thái Hòa

         Sáng 10/3/2020, Ban chỉ huy quân sự xã Thái Hòa, huyện Lập Thạch tổ chức khai mạc huấn luyện dân quân tự vệ 2020. Đây là đơn vị đầu tiên của huyện Lập Thạch tổ chức huấn luyện dân quân tự vệ 2020, để rút kinh nghiệm cho các đơn vị trong toàn huyện.

Ban chỉ huy quân sự xã Thái Hòa, huyện Lập Thạch tổ chức khai mạc huấn luyện dân quân tự vệ 2020

 

Trong thời gian 15 ngày, 86 đồng chí dân quân, tự vệ xã Thái Hòa được học tập, quán triệt các nội dung về Chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; Đường lối chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta trong tình hình mới; Chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam.; Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương; Công tác dân vận của lực lượng DQTV. Tổ chức huấn luyện tại thao trường với các bài tập điều lệnh đội ngũ, các kỹ chiến thuật bảo vệ mục tiêu…

Với chủ đề “huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao”, lực lượng dân quân xã Thái Hòa phấn đấu huấn luyện đúng đủ nội dung, thời gian, quân số đạt 100%; phấn đấu có quân số khỏe đạt 99,5% trở lên; sau huấn luyện kiểm tra các khoa mục 100% đạt yêu cầu, trong đó có 85% đạt khá giỏi trở lên; đơn vị đạt an toàn tuyệt đối.

Thanh Hương

 

Ngày đăng: 12/03/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*