VĂN HÓA - XÃ HỘI

Lập Thạch nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp, du lịch, dịch vụ

 

Xác định phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là một trong những giải pháp quan trọng để tạo bước đột phá trong thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội, năm 2017, Huyện ủy Lập Thạch ban hành Nghị quyết 06 về “Nâng cao chất lượng nguồn lao động để thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, du lịch giai đoạn 2017 - 2020, định hướng đến năm 2030”.

Để chính sách đi vào cuộc sống, hàng năm, UBND huyện xây dựng kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn; kế hoạch giải quyết việc làm trong nước và đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về lao động - việc làm, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Cùng với đó, hỗ trợ thúc đẩy các giao dịch việc làm và thông tin thị trường lao động, tư vấn cho người lao động tham gia các phiên giao dịch tại các sàn giao dịch việc làm.

 

Ảnh minh họa

Với việc thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, sau 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 06 của Huyện ủy, chất lượng nguồn lao động của huyện được nâng lên về nhiều mặt, trên nhiều lĩnh vực. Lao động có tay nghề từng bước phát triển về số lượng và chất lượng, góp phần nâng cao giá trị sản xuất, hiệu quả lao động, chuyển dịch cơ cấu lao động, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, chương trình công tác đào tạo dạy nghề từng bước được đổi mới, dạy nghề sát với thực tiễn, đáp ứng một phần nhu cầu tuyển dụng lao động có trình độ cho các doanh nghiệp và thị trường lao động trên và ngoài địa bàn. Bên cạnh đó, việc tổ chức các lớp bồi dưỡng, nâng cao kiến thức về nghề  nghiệp, việc làm cho lao động nông thôn được huyện triển khai có hiệu quả. Từ năm 2017 đến nay, các phòng, ban, ngành và các hội đoàn thể đã mở 119 lớp bồi dưỡng, nâng cao kiến thức về chăn nuôi, trồng trọt, hàn điện, sửa chữa máy tính cho hơn 7.700 lượt người tham gia học tập. Đến nay, tỷ lệ lao động qua đào tạo của huyện đạt 58,93%, tăng 5,65 % so với năm 2015. 

Công tác giải quyết việc làm cũng được cấp ủy, chính quyền huyện đặc biệt quan tâm. Hoạt động cho vay vốn giải quyết việc làm thông qua ngân hàng chính sách xã hội huyện được triển khai có hiệu quả. Sau 3 năm, từ năm 2017 đến 2019 đã có hơn 500 người được hỗ trợ vay vốn giải quyết việc làm từ các nguồn quỹ khác nhau, qua đó, đã tạo việc làm mới cho 11.250 lao động trên địa bàn huyện, trong đó có 602 người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Cơ cấu lao động được chuyển dịch đúng hướng, tăng tỷ trọng lao động thuộc lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và xây dựng, dịch vụ thương mại.

Nhờ chú trọng phát triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, bức tranh kinh tế - xã hội của huyện những năm gần đây có nhiều khởi sắc, đời sống của người dân được cải thiện rõ rệt. Hết năm 2019, tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm còn 2,89%; giá trị bình quân đầu người đạt trên 66 triệu đồng/người/năm. Tuy nhiên, hiện nay, chất lượng nguồn nhân lực trên địa bàn huyện Lập Thạch vẫn còn một số hạn chế: Việc phân luồng học sinh đạt kết quả chưa cao, tỷ lệ học sinh tham gia học nghề còn hạn chế; việc đào tạo nghề vẫn còn chưa thực sự sát với nhu cầu của thị trường và địa phương...

 

Nguồn: Cổng thông GTGT- ĐT tỉnh Vĩnh Phúc

 

Ngày đăng: 02/03/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*