HOẠT ĐỘNG ĐẢNG, ĐOÀN THỂ

Đảng bộ xã Đình Chu sẵn sàng cho Đại hội điểm

      Được chọn là đơn vị tổ chức đại hội điểm cấp xã của tỉnh và của huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025, thời điểm này, các bước chuẩn bị cho Đại hội đang được Đảng bộ xã Đình Chu đẩy nhanh tiến độ với tinh thần khẩn trương, kỹ lưỡng, phát huy trí tuệ tập thể và huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đảm bảo Đại hội diễn ra thành công tốt đẹp.

 

 

Đại hội chi bộ thôn Trung Kiên, nhiệm kỳ 2020-2022

 

Xác định đây là một nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng nên ngay khi nhận được kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên, Đảng bộ xã đã tổ chức các cuộc họp để quán triệt tới tất cả cán bộ, đảng viên và các chi, Đảng bộ cơ sở về kế hoạch tổ chức đại hội theo đúng tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị. Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã thành lập 3 tiểu ban giúp việc Đại hội, gồm: Tiểu ban Văn kiện, Tiểu ban nhân sự, Tiểu ban tuyên truyền. Đảng ủy phân công các đồng chí trong Ban Thường vụ, các đồng chí Đảng ủy viên chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi các chi bộ tổ chức Đại hội. Cùng với đó, Ðảng bộ xã tập trung xây dựng dự thảo báo cáo chính trị và báo cáo kiểm điểm của cấp ủy trên cơ sở tình hình thực tế của địa phương; phần phương hướng, mục tiêu trong nhiệm kỳ mới cũng được xây dựng cụ thể, sát với thực tiễn. Ðến nay, dự thảo văn kiện đại hội Ðảng bộ xã Đình Chu đã hoàn thiện và gửi lên cấp trên xét duyệt. 

Công tác nhân sự được Ban Thường vụ Đảng ủy xã chú trọng và tiến hành song song với việc chuẩn bị văn kiện Đại hội. Ban Thường vụ Ðảng ủy xã thực hiện công tác rà soát quy hoạch cán bộ căn cứ vào tiêu chuẩn, độ tuổi tham gia cấp ủy theo quy định của Chỉ thị số 35-CT/TW và hướng dẫn của Huyện ủy để rà soát, bổ sung; chuẩn bị nguồn nhân sự tham gia cấp ủy khóa mới. Quy trình công tác nhân sự đã tiến hành các bước theo đúng quy định. Theo đó, công tác nhân sự định hướng cơ cấu nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã được Huyện ủy thống nhất, giới thiệu những đồng chí đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của xã. Nhiệm kỳ mới dự kiến có 15 đồng chí, cấp ủy giới thiệu 17 đồng chí; trong đó, nữ 3 đồng chí chiếm tỷ lệ 17,6%.

  Công tác tuyên truyền cho Đại hội cũng được đẩy mạnh nhằm tạo sự thống nhất về chính trị, tư tưởng và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong Nhân dân để tổ chức thành công Đại hội và đưa Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống. Nhiều hình thức tuyên truyền cho đại hội được thực hiện như: Tuyên truyền trực quan qua băng zôn, khẩu hiệu; tuyên truyền miệng tại các hội nghị, cuộc họp; qua hệ thống đài truyền thanh…. Đảng ủy đã chỉ đạo UBND, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể phát động phong trào thi đua lao động sản xuất, đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ tạo không khí phấn khởi trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân về đợt sinh hoạt chính trị quan trọng này.

Bên cạnh đó, Đảng ủy chỉ đạo lực lượng công an xã tổ chức lên kế hoạch và phối hợp thực hiện tuần tra, thường xuyên nắm bắt tình hình, đảm bảo an ninh trật tự địa bàn để Đại hội được diễn ra an toàn, thuận lợi.

Đảng ủy xã Đình Chu đã lựa chọn thôn Trung Kiên để tổ chức Đại hội chi bộ điểm. Đến thời điểm này, Đảng bộ xã Đình Chu đã chỉ đạo 11/11 chi bộ tổ chức thành công Đại hội. Các văn kiện  trình tại Đại hội được xây dựng kỹ lưỡng, có sự tham gia góp ý kiến của toàn thể đảng viên trong chi bộ. Đại hội ở các chi bộ đã đánh giá đúng thực chất những kết quả đã đạt được của nhiệm kỳ 2015 - 2020, chỉ ra những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm; từ đó đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu của nhiệm kỳ 2020 - 2025. Công tác bầu cử ở đại hội được thực hiện đảm bảo đúng quy định, 100% nhân sự được cấp ủy đương nhiệm, đại hội giới thiệu, đề cử và được Ban Thường vụ Đảng ủy phê duyệt đều trúng cử với số phiếu cao, đảm bảo chất lượng, đúng yêu cầu đã đề ra.

Theo kế hoạch, thời gian tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Đình Chu nhiệm kỳ 2020 - 2020 diễn ra từ ngày 04 đến 05/3/2020. Với sự chuẩn bị chu đáo như hiện nay, tin tưởng Đại hội Đảng bộ xã Đình Chu sẽ diễn ra thành công tốt đẹp. Đây là tiền đề quan trọng góp phần tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ huyện Lập Thạch lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

 

Nguyễn Thanh Ngân

 

                                                                                                                                                                                                                              

 

 

 

 

Ngày đăng: 10/02/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục