THÔNG TIN CẦN BIẾT

Quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ BHYT

 

Vừa qua, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 91/2019/NQ-HĐND về Quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước và áp giá, mức giá một số trường hợp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

 

 

Ảnh Minh họa

 

Cụ thể như sau:

1. Mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thực hiện tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh, bao gồm: giá dịch vụ khám bệnh, giá dịch vụ ngày giường bệnh, giá các dịch vụ kỹ thuật và xét nghiệm.

2. Thực hiện áp giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đối với một số trường hợp theo nguyên tắc sau:

Trung tâm y tế tuyến tỉnh có chức năng khám bệnh, chữa bệnh; trung tâm y tế huyện, thành, thị thực hiện cả hai chức năng phòng bệnh và khám bệnh, chữa bệnh đã được xếp hạng: áp dụng mức giá của bệnh viện hạng tương đương;

Các cơ sở khám, chữa bệnh chưa được phân hạng: áp dụng mức giá của bệnh viện hạng IV.

Đối với phòng khám đa khoa khu vực: Trường hợp được cấp giấy phép hoạt động bệnh viện hoặc thuộc trường hợp quy định tại khoản 12 Điều 11 Nghị định 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế: áp dụng mức giá của bệnh viện hạng IV. Trường hợp chỉ làm nhiệm vụ cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh ngoại trú: áp dụng mức giá của bệnh viện hạng IV. Trường hợp được Sở Y tế quyết định có giường lưu: áp dụng mức giá bằng 50% mức giá ngày giường nội khoa loại 3 của bệnh viện hạng IV. Số ngày được thanh toán tối đa 03 ngày/người/đợt điều trị. Không thanh toán tiền khám bệnh trong trường hợp đã thanh toán tiền giường lưu.

Trạm y tế xã, phường, thị trấn: Mức giá khám bệnh: áp dụng mức giá của trạm y tế xã; Mức giá các dịch vụ kỹ thuật bằng 70% mức giá của các dịch vụ. Đối với các trạm y tế được Sở Y tế quyết định có giường lưu: áp dụng mức giá bằng 50% mức giá ngày giường nội khoa loại 3 của bệnh viện hạng IV.

3. Mức giá một số dịch vụ điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế trong các cơ sở điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế của Nhà nước trên địa bàn tỉnh; bao gồm: giá dịch vụ khám, giá dịch vụ cấp phát thuốc và giá dịch vụ tư vấn.

Nghị quyết được HĐND tỉnh Vĩnh Phúc Khóa XVI, kỳ họp thứ 14 thông qua ngày 10/12/2019, có hiệu lực từ 01/01/2020 và thay thế Nghị quyết số 26/2017/NQ-HĐND ngày 17/7/2017 của HĐND tỉnh.

Mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh; áp giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và mức giá dịch vụ điều trị nghiện xem chi tiết tại đây!

 

 

Nguồn: Cổng TTGT- ĐT tỉnh Vĩnh Phúc

 

 

 

 

Ngày đăng: 18/01/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*