THỜI SỰ TỔNG HỢP

Hội nghị ký Quy chế phối hợp công tác giữa Đảng ủy Tổng công ty Giấy Việt Nam với Huyện ủy Lập Thạch.

 

Ngày 9/1/2020, tại trụ sở Tổng công ty Giấy Việt Nam, Huyện ủy Lập Thạch và Đảng ủy Tổng công ty Giấy Việt Nam tổ chức hội nghị ký kết Quy chế phối hợp công tác. Dự hội nghị có các đồng chí: Trần Văn Nghiêm - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng công ty Giấy Việt Nam; Hà Văn Quyết - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy.

 

Đồng chí Trần Văn Nghiêm, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng công ty Giấy Việt Nam và đồng chí Hà Văn Quyết, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy Lập Thạch  ký kết Quy chế phối hợp công tác

 

Hội nghị tập trung thảo luận các nội dung trong Quy chế như: Quy định chung, các điều khoản để cùng thống nhất cách thức phối hợp hiệu quả giữa hai đơn vị. Đảng ủy Tổng công ty Giấy Việt Nam và Huyện ủy Lập Thạch thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo Quy định của Điều lệ Đảng và các Quy định của Trung ương; phối hợp trong lãnh đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, công tác cán bộ, công tác xây dựng Đảng, công tác xây dựng đoàn thể chính trị - xã hội ở đơn vị thành viên trực thuộc Tổng công ty Giấy Việt Nam đóng trên địa bàn và trong phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh ở địa phương. Việc phối hợp công tác phải đảm bảo giữ vững và tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, sự lãnh, chỉ đạo tập trung, thống nhất của Đảng ủy Tổng công ty Giấy Việt Nam và Huyện ủy Lập Thạch.

Sau khi các nội dung được bàn bạc, thống nhất, đồng chí Trần Văn Nghiêm - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng công ty Giấy Việt Nam và đồng chí Hà Văn Quyết - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy Lập Thạch đã thay mặt hai đơn vị ký kết Quy chế phối hợp công tác.

 

Thanh Ngân 

Ngày đăng: 10/01/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục