THÔNG TIN CẦN BIẾT

Thông báo về việc nghỉ Tết Âm lịch năm 2020

 

 

Thực hiện Điều 115 Bộ luật Lao động của Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 18 tháng 6 năm 2012, quy định nghỉ làm việc hưởng nguyên lương trong các ngày nghỉ lễ, tết của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan Đảng, đoàn thể, đơn vị hành chính sự nghiệp và doanh nghiệp Nhà nước;

Căn cứ Thông báo số 4544/TB-LĐTBXH ngày 25/10/2019 của Bộ Lao động –Thương binh và Xã hội về việc nghỉ Tết Âm lịch năm 2020 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị -xã hội;

Uỷ ban nhân dân tỉnh thông báo đến các cơ quan, đơn vị thực hiện nghỉ ngày Tết Âm lịch năm 2020 đối với công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan, tổ chức (sau đây gọi là công chức, viên chức) như sau:

1. Công chức, viên chức nghỉ Tết Âm lịch năm 2020 liền 07 ngày, từ thứ Năm ngày 23 tháng 01 năm 2020 đến hết thứ Tư, ngày 29 tháng 01 năm 2020 (tức là từ ngày 29 tháng Chạp năm Kỷ Hợi đến hết ngày mùng 5 tháng Giêng năm Canh Tý).

Do ngày 25 tháng 01 năm 2020 và ngày 26 tháng 01 năm 2020 (tức ngày Mùng 1 và Mùng 2 Tết Âm lịch) trùng vào ngày thứ Bảy và Chủ Nhật là ngày nghỉ hàng tuần nên công chức, viên chức sẽ nghỉ bù vào ngày 28 tháng 01 năm 2020 và ngày 29 tháng 01 năm 2020 (tức ngày Mùng 4 và Mùng 5 Tết Âm lịch).

2. Các cơ quan, đơn vị thực hiện lịch nghỉ trên lưu ý thực hiện: Bố trí, sắp xếp các bộ phận làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục, đảm bảo tốt công tác phục vụ tổ chức, cá nhân.

Thừa lệnh Ủy ban nhân dân tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các đơn vị biết, thực hiện.

Nguồn: Cổng TT-GTĐT tỉnh Vĩnh Phúc

 

 

Ngày đăng: 11/01/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*