THÔNG TIN CẦN BIẾT

Kế hoạch tạm ngừng cấp điện

 

 

Để đáp ứng nhu cầu sử dụng điện phục vụ sản xuất và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, Công ty Điện lực Vĩnh Phúc dự kiến sẽ tạm ngừng cấp điện để phục vụ sửa chữa, bảo dưỡng, vệ sinh công nghiệp một số đường dây trên địa bàn TP Phúc Yên, các huyện: Tam Đảo, Bình Xuyên, Vĩnh Tường, Yên Lạc, Lập Thạch, Tam Dương thời gian như sau:

1. Khách hàng sử dụng điện khu vực TP Phúc Yên:

- Khách hàng sử dụng điện trên đường dây 371, 476, 477 trạm 110 kV Phúc Yên mất điện cụ thể như sau:

TT

TÊN ĐƯỜNG DÂY THIẾT BỊ

THỜI GIAN DỰ KIẾN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Bắt đầu

Kết thúc

Giờ,
 phút

Ngày

Giờ,
 phút

Ngày

1

Nước Thải

7:00

11/01

12:30

11/01

Bảo dưỡng đường dây và TBA

2

Xuân Hòa 4

7:00

11/01

12:30

11/01

Bảo dưỡng đường dây và TBA

3

Đầm Láng 2

7:00

13/01

12:30

13/01

Bảo dưỡng đường dây và TBA

4

An Lập 4

7:00

13/01

12:30

13/01

Bảo dưỡng đường dây và TBA

5

Hùng Vương 2

7:00

14/01

12:30

14/01

Bảo dưỡng đường dây và TBA

6

Đồng Câu

7:00

14/01

12:30

14/01

Bảo dưỡng đường dây và TBA

7

Đồi Cút

7:30

18/01

9:30

18/01

Bảo dưỡng đường dây và TBA

8

Viện K74-1

9:30

18/01

12:30

18/01

Bảo dưỡng đường dây và TBA

2. Khách hàng sử dụng điện khu vực huyện Tam Đảo:

- Khách hàng sử dụng điện trên đường dây 471, 474 trạm 110 kV Thiện Kế, đường dây  971 trung gian Yên Dương mất điện cụ thể như sau:

TT

TÊN ĐƯỜNG DÂY THIẾT BỊ

THỜI GIAN DỰ KIẾN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Bắt đầu

Kết thúc

Giờ,
 phút

Ngày

Giờ,
 phút

Ngày

1

Yên Dương 4

7:30

14/01

12:30

14/01

Bảo dưỡng đường dây và TBA

2

Minh Quang 10

13:30

14/01

18:00

14/01

Bảo dưỡng đường dây và TBA

3

Quan Đình 3

7:30

14/01

12:30

14/01

Bảo dưỡng đường dây và TBA

4

Chăm Chỉ

15:00

15/1

16:30

15/1

Bảo dưỡng đường dây và TBA

- Khách hàng sử dụng điện trên đường dây 377 trạm 110kV Vĩnh Yên dự kiến mất điện từ 5h00 ÷ 7h30 ngày 11/01/2020 gồm các trạm biến áp: Minh Quang 9+11+12, Nhà máy Z92, Nhà máy Z95, C.ty Hào Vinh, Hộ KD Nước Giải Khát Hương Nam.

- Khách hàng sử dụng điện trên đường dây 371, 376 377 trạm 110kV Vĩnh Yên dự kiến mất điện từ 7h00 ÷ 8h00 ngày 11/01/2020 gồm các TBA: KCN Tam Dương 2, C.Ty Bon Bon, C.ty JaFa, C.ty Kim Ngân, C.ty Minh Lộc, Ninh Hà 2, Đồng Mận, Đồng Mận 2.

- Khách hàng sử dụng điện trên đường dây 376 377 trạm 110kV Vĩnh Yên dự kiến mất điện từ 15h00 ÷ 17h30 ngày 12/01/2020 gồm các TBA: Minh Quang 9+11+12, Nhà máy Z92, Nhà máy Z95, C.ty Hào Vinh, Hộ KD Nước Giải Khát Hương Nam.

- Khách hàng sử dụng điện trên đường dây 376, 377 trạm 110kV Vĩnh Yên dự kiến mất điện từ 15h00 ÷ 16h00 ngày 12/01/2020 gồm các TBA: KCN Tam Dương 2, C.Ty Bon Bon, C.ty JaFa, C.ty Kim Ngân, C.ty Minh Lộc, Ninh Hà 2, Đồng Mận, Đồng Mận 2.

3. Khách hàng sử dụng điện khu vực huyện Bình Xuyên:

- Khách hàng sử dụng điện trên đường dây 376, 474 trạm 110 kV Vĩnh Yên mất điện cụ thể như sau:

TT

TÊN ĐƯỜNG DÂY THIẾT BỊ

THỜI GIAN DỰ KIẾN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Bắt đầu

Kết thúc

Giờ,
 phút

Ngày

Giờ,
 phút

Ngày

1

C.ty Vĩnh An

8:00

18/01

9:30

18/01

Bảo dưỡng đường dây và TBA

2

Trung Đoàn 24

10:00

18/01

11:30

18/01

Bảo dưỡng đường dây và TBA

3

C.ty World Vi Na

15:00

18/01

16:30

18/01

Bảo dưỡng đường dây và TBA

- Khách hàng sử dụng điện trên đường dây 372, 373 trạm 110kV Vĩnh Yên 2 dự kiến mất điện từ 00h00 ÷ 3h30 ngày 12/01/2020 gồm các TBA: C,ty CDL, C.ty Co Vi, C.ty KyungilOptics, C.ty Vi Na Sun, C.ty ThinhK, C.ty Đại Việt, C.ty Piagio, C.ty Nho Quý, C.ty An Cư, C.ty Chè Thuận Phong, C.ty ViHa, C.ty Phú Quang.

- Khách hàng sử dụng điện trên đường dây 471, 474 trạm 110kV Thiện Kế dự kiến mất điện từ 1h00 ÷ 2h30 ngày 13/01/2020 gồm các TBA: Đồng Mận, Kim Long ,Hiệp Hòa 1+ 2, Gia Khánh 2+3+ 9, Trại Mới, CQT Tân Hà, Cổ Độ, Cổ Độ 2, Bơm Cổ Độ, Hương Sơn 2, Thanh Xuân, Thiện Kế 1+2+4+5+6, Giãn Dân Thiện Kế, TĐC Khu CN Bá Thiện 2, TĐC Thăng Long 1+ 2, C.ty Co Vi, C.ty Bê Tông Phúc Thành, C.ty Vineco Tam Đảo, C.ty Duy An, C.ty Gỗ Roong Zin, C.ty Tuổi Trẻ Khai Quang, C.ty May Đáp Cầu, Hộ Kinh Doanh Dương Thị Kim Thoa, Cầu Thiện Kế, Chiếu Sáng Đường Tôn Đức Thắng, Cơ Sở Giáo Dục Thanh Hà, Xưởng X32, Trường T600.

4. Khách hàng sử dụng điện khu vực huyện Vĩnh Tường:

- Khách hàng sử dụng điện trên đường dây 474 trạm 110kV Vĩnh Tường dự kiến mất điện từ 13h30 ÷ 17h00 ngày 15/01/2020 gồm các TBA: Hoàng Tân, CQT Hoàng Tân.

5. Khách hàng sử dụng điện khu vực huyện Yên Lạc:

- Khách hàng sử dụng điện trên đường dây 472, 479 trạm 220kV Vĩnh Tường, đường dây 473 trạm 110 kV Hội Hợp dự kiến mất điện từ 16h00 ÷ 18h30 ngày 13/01/2020 gồm các TBA: Vĩnh Tiên 2+4+5, Vĩnh Trung 1+2+3+4, Vĩnh Đông 1+3+7, Trung Nguyên 1+2+3+4, Xuân Chiếm 1+2, Bơm Mả Lọ, Bơm Bình Định.

- Khách hàng sử dụng điện trên đường dây 479 trạm 220kV Vĩnh Tường dự kiến mất điện từ 16h00 ÷ 19h00 ngày 13/01/2020 gồm các TBA: Khu vực xã Văn Tiến, Đồng Thực Phẩm, Nguyệt Đức 1+2+3+4+5, Trường THPT Phạm Công Bình.

6. Khách hàng sử dụng điện khu vực huyện Lập Thạch:

- Khách hàng sử dụng điện trên đường dây 372, 471, 472, 474, 475, 477 trạm 110kV Lập Thạch mất điện cụ thể như sau:

TT

TÊN ĐƯỜNG DÂY THIẾT BỊ

THỜI GIAN DỰ KIẾN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Bắt đầu

Kết thúc

Giờ,
 phút

Ngày

Giờ,
 phút

Ngày

1

Khoái Thọ 2

8:00

11/01

13:00

11/1

Bảo dưỡng đường dây và TBA

2

Thái Hòa 2

8:00

11/01

12:30

11/1

Bảo dưỡng đường dây và TBA

3

Văn Quán 6

8:00

11/01

12:30

11/1

Bảo dưỡng đường dây và TBA

4

Cao Phong 3

8:00

12/01

12:30

12/01

Bảo dưỡng đường dây và TBA

5

Cao Phong 8

8:30

11/1

12:30

11/1

Bảo dưỡng đường dây và TBA

6

Phú Thượng

13:00

12/01

17:30

12/01

Bảo dưỡng đường dây và TBA

7

Xuân Hòa 5

13:00

12/01

17:30

12/01

Bảo dưỡng đường dây và TBA

8

 Đồng Quế 3

8:00

13/01

12:30

13/01

Bảo dưỡng đường dây và TBA

9

Vân Trục 3

7:30

13/01

12:00

13/01

Bảo dưỡng đường dây và TBA

10

 Bắc Bình 6

7:30

17/01

12:00

17/01

Bảo dưỡng đường dây và TBA

11

Quang Yên 1

14:00

21/01

17:00

21/01

Bảo dưỡng đường dây và TBA

12

Lộ D Quang Yên 2

8:00

20/01

14:30

20/01

Bảo dưỡng đường dây và TBA

13

Yên Mỹ

8:00

21/01

10:30

21/01

Bảo dưỡng đường dây và TBA

14

Đạo Nội

10:30

21/01

12:30

21/01

Bảo dưỡng đường dây và TBA

- Khách hàng sử dụng điện trên đường dây 471, 475 trạm 110kV Lập Thạch dự kiến mất điện từ 7h30 ÷ 11h00 ngày 16/01/2020 gồm các TBA: Cao Phong 1+2+5+8, Bắc Sơn, NN Triệu Đề, Bơm Xe Đình, Triệu Đề 5, Đình Chu 3, Văn Quán 6, Bơm Cao Phong, Nước Thô Sơn Đông, Bơm Thu Nước Thô, C.ty CoolingPag.

7. Khách hàng sử dụng điện khu vực huyện Tam Dương:

- Khách hàng sử dụng điện trên đường dây 474, 475 trạm 110kV Hội Hợp mất điện cụ thể như sau:

TT

TÊN ĐƯỜNG DÂY THIẾT BỊ

THỜI GIAN DỰ KIẾN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Bắt đầu

Kết thúc

Giờ,
 phút

Ngày

Giờ,
 phút

Ngày

1

Lộ B Thanh Vân 3

14:00

13/1

16:00

13/1

Bảo dưỡng đường dây và TBA

2

Thanh Vân 5, 6

6:00

13/1

16:30

13/1

Bảo dưỡng đường dây và TBA

- Khách hàng sử dụng điện trên đường dây 474, 477 trạm 110kV Hội Hợp, đường dây 373 trạm 110 kV Lập Thạch dự kiến mất điện từ 6h00 ÷ 12h30 ngày 13/01/2020 gồm các TBA: C.ty japfa Comfeed VN (Gà Tam Dương), C. ty SX Bình Minh (Phú Sỹ Hương), C.ty Bê Tông Đạo Tú, TT Viễn Thông, Trường THPT Tam Dương, Đạo Tú 10, Xóm Cao 2, Long Trì, Long Trì 3, Điền Lương 1+2, Liên Bình, An Hòa 4, Tam Dương 2+3+8, Bảo Chúc, Bảo Chúc 2.

- Khách hàng sử dụng điện trên đường dây 474 trạm cắt Vĩnh Tường dự kiến mất điện từ 13h30 ÷ 17h00 ngày 15/01/2020 gồm các TBA: Khu vực xã Hoàng Lâu, Hoàng Đan 5+9, Hoàng Tân, Hoàng Tân 2, C.ty Hùng Anh, C.ty giầy Vĩnh Yên 1+2.

Công ty Điện lực Vĩnh Phúc thông báo tới quý khách hàng sử dụng điện được biết và chủ động nguồn điện dự phòng để đảm bảo ổn định sản xuất, sinh hoạt. Mọi thông tin khi cần hỗ trợ quý khách hàng vui lòng liên hệ tổng đài 19006769. Rất mong nhận được sự thông cảm, chia sẻ của Quý khách hàng sử dụng điện./.


Nguồn: Cổng TT-GTĐT tỉnh Vĩnh Phúc

 

 

 

 

 

 
   

 


 

Ngày đăng: 10/01/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*