THỜI SỰ TỔNG HỢP

Hội nghị lần thứ 19 Ban chấp hành Đảng bộ huyện Lập Thạch

 

 

Sáng ngày 03/1/2019, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Lập Thạch tổ chức hội nghị lần thứ 19 để đánh giá tình hình, kết quả công tác năm 2019. Dự hội nghị có các đồng chí: Hà Đình Nhã, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Hà Văn Quyết, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Nguyễn Thế Hùng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ  tịch UBND huyện; các đồng chí trong BCH Đảng bộ huyện khóa XX.

 

 

 

 

Đồng chí Hà Đình Nhã, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị

 

Trong năm 2019, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, sâu sát, quyết liệt và đạt được một số kết quả quan trọng trên tất cả các mặt công tác; đạt và vượt nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (theo giá so sánh năm 2010) ước đạt 13,01%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Giá trị bình quân đầu người (theo giá hiện hành) đạt 67,65 triệu đồng/người/năm. Tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 167% KH tỉnh giao, chi ngân sách đạt 163%. Công tác xây dựng nông thôn mới, giải phóng mặt bằng các công trình, dự án được chỉ đạo triển khai quyết liệt, đạt hiệu quả tích cực; đến nay 18/18 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Lĩnh vực văn hóa - xã hội được triển khai thực hiện tốt, các chính sách an sinh xã hội được triển khai kịp thời và đúng đối tượng; công tác sáp nhập thôn, tổ dân phố được triển khai theo đúng kế hoạch; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Hoạt động của HĐND và UBND huyện được đổi mới, nâng cao. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được quan tâm triển khai đạt hiệu quả; công tác kiểm tra, giám sát, công tác tổ chức, tuyên giáo, dân vận tiếp tục được quan tâm chỉ đạo thực hiện; hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện tiếp tục được củng cố và tăng cường. 

 Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia thảo luận các vấn đề như: Dự thảo Quy chế làm việc của BCH, BTV Huyện ủy (sửa đổi, bổ sung); Chương trình công tác năm 2020 của BCH, BTV Huyện ủy; Báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát năm 2019; Chương trình kiểm tra, giám sát của BCH Đảng bộ huyện năm 2020. Đồng thời kiểm điểm sự lãnh đạo, điều hành của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; kiểm điểm cá nhân các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ huyện; kiểm điểm công tác lãnh đạo, điều hành của BTV Huyện ủy năm 2019 và một số nội dung quan trọng khác.

 

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Hà Đình Nhã, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện ghi nhận và đánh giá cao những kết quả trong thực hiện nhiệm vụ của các cấp, các ngành năm 2019, đồng thời, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ. Đồng chí nhấn mạnh: Các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quyết tâm hoàn thành và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội trong năm 2020, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX nhiệm kỳ 2015 – 2020 đề ra. Tiếp tục khai thác và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; chú trọng phát triển văn hóa, bảo đảm an sinh xã hội; tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính; củng cố quốc phòng, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng; chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020- 2025...

 

 Thanh Ngân

 


 

 

Ngày đăng: 06/01/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục