VĂN HÓA - XÃ HỘI

Năm 2020, Lập Thạch phấn đấu có 90% người dân tham gia BHYT

 

 

Số liệu từ UBND huyện Lập Thạch, trong giai đoạn 2016 – 2019, số người dân tham gia bảo hiểm y tế không ngừng tăng: từ 97.170 người năm 2016 lên 110.232 người năm 2018 và 123.000 người năm 2019. Độ bảo phủ bảo hiểm y tế đến hết năm 2019 là 88%.

 

Năm 2020, Lập Thạch phấn đấu có 90%  người dân tham gia  bảo hiểm y tế

 

Để có kết quả đó, những năm qua, cùng với việc tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn trong triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về khám chữa bệnh và khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, Lập Thạch quan tâm đầu tư, tu sửa cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, nâng cao năng lực chuyên môn và phát triển kỹ thuật mới trong khám chữa bệnh, tạo được niềm tin của người dân và người tham gia bảo hiểm y tế. Cùng với đó, ngành Bảo hiểm xã hội huyện đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thực hiện có hiệu quả giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp khi giao dịch với cơ quan Bảo hiểm xã hội. Đồng thời, đẩy mạnh tin học hóa trong công tác giám định, thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế nhằm nâng cao hiệu quả của công tác giám định bảo hiểm y tế, bảo đảm quyền lợi cho người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế.

Với mục tiêu đến hết năm 2020 có 90% dân số tham gia bảo hiểm y tế, huyện tiếp tục tăng cường chỉ đạo đối với việc thực hiện chính sách bảo hiểm y tế; đẩy mạnh tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho người dân về quyền lợi khi tham gia bảo hiểm y tế. Cùng với đó, chú trọng nâng cao vai trò, hoạt động của các tổ chức hội, đoàn thể trên địa bàn đối với việc vận động hội viên, nhân dân tham gia bảo hiểm y tế; chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tiếp tục triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng, tinh thần, thái độ phục vụ người bệnh; tập trung đào tạo, nâng cao trình độ cho cán bộ y tế các tuyến; thực hiện luân phiên cán bộ y tế có thời hạn để hỗ trợ, bồi dưỡng chuyên môn cho cán bộ y, bác sĩ của các trạm y tế xã, thị trấn…

 

 

Nguồn: Cổng TT-GTĐT tỉnh Vĩnh Phúc

 

Ngày đăng: 07/01/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*