THỜI SỰ TỔNG HỢP

Kỳ họp thứ Mười, Hội đồng nhân dân huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021

 

 

Trong 2 ngày (26, 27/12/2019) với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, kỳ họp thứ mười (kỳ họp cuối năm), Hội đồng nhân dân huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 thành công tốt đẹp. Các đồng chí: Hà Đình Nhã, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Đào Quốc Khánh, UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện; Trần Thị Thanh, UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện chủ tọa kỳ họp.

 

 

Kỳ họp thứ Mười, HĐND huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

 

 

Tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 thông qua 38 báo cáo, tờ trình. Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 khẳng định: Năm 2019, dưới sự lãnh đạo sát sao của Huyện ủy, HĐND huyện và sự chỉ đạo linh hoạt, quyết liệt của UBND huyện, sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và Nhân dân các dân tộc trong huyện, tình hình kinh tế - xã hội của huyện tiếp tục phát triển, đạt kết quả tích cực. Tổng giá trị sản xuất ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản đạt 1.437 tỷ đồng, tăng 24,0 tỷ đồng so với cùng kỳ; giá trị công nghiệp và xây dựng đạt 4.793 tỷ đồng, tăng 1.036 tỷ đồng so cùng kỳ; các ngành dịch vụ đạt 2.615 tỷ đồng, tăng 101 tỷ đồng so cùng kỳ.Tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 1.168 tỷ đồng, đạt 167% kế hoạch tỉnh giao. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội đạt được những kết quả quan trọng; tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 87%, thôn/TDP văn hóa đạt 85,7%; cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa đạt 91,4%; có 60/63 trường đạt chuẩn Quốc gia; công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân đảm bảo; thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với người có công, đối tượng chính sách, đối tượng bảo trợ theo quy định… Đến nay 18/18 xã của huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Cải cách hành chính được thúc đẩy mạnh mẽ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương gắn với sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, giải quyết tốt khiếu nại, tố cáo. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; quốc phòng được giữ vững; hệ thống chính trị từ huyện tới cơ sở hoạt động hiệu quả.

Về hoạt động của HĐND huyện, năm 2019, HĐND huyện tiếp tục có nhiều đổi mới trong công tác tổ chức kỳ họp, các nghị quyết, chương trình đã được thông qua đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ và tình hình thực tiễn của địa phương. Hoạt động kỳ họp có nhiều đổi mới, phát huy dân chủ, trí tuệ của đại biểu HĐND huyện để quyết định các vấn đề quan trọng của huyện. Việc tiếp xúc cử tri và trả lời kiến nghị của cử tri được đổi mới cả về phương pháp, hình thức cũng như nội dung, được sự đồng tình ủng hộ của cử tri trong toàn huyện. Hoạt động tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của HĐND huyện được thực hiện nghiêm túc theo quy định của pháp luật. Trong năm, HĐND huyện tổ chức được 06 cuộc giám sát, trong đó có 03 cuộc giám sát theo chuyên đề.

Kỳ họp đã tiến hành biểu quyết miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Đào Quang Ngạn - nguyên Trưởng phòng Nội vụ huyện (nghỉ hưu theo chế độ); bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Minh Đăng - Trưởng phòng Tư pháp huyện, ông Phạm Văn Hòa - Trưởng phòng TN&MT huyện.

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND huyện, các cơ quan mời dự đã phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, đóng góp nhiều ý kiến quý báu; thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, tồn tại của các ngành, lĩnh vực và đưa ra các giải pháp khắc phục cụ thể. Hoạt động thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn nghiêm túc, trách nhiệm; lãnh đạo UBND huyện, thủ trưởng các ngành chuyên môn đã giải trình, làm sáng tỏ nhiều vấn đề mà nhân dân, cử tri và đại biểu HĐND quan tâm.

Với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm trước cử tri, các đại biểu HĐND huyện đã biểu quyết thông qua 13 Nghị quyết. Đây là các nghị quyết tạo cơ sở pháp lý quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện trong năm 2020 và những năm tiếp theo.

 

 

Đồng chí Hà Đình Nhã, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại kỳ họp

 

 

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Hà Đình Nhã, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực, chỉ đạo điều hành quyết liệt của UBND huyện, sự đồng thuận của các ngành, các cấp và các tầng lớp Nhân dân đã khắc phục khó khăn, hoàn thành kế hoạch các chỉ tiêu về kinh tế -xã hội năm 2019. Đồng chí nhấn mạnh: Năm 2020 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm cuối triển khai thực hiện kế hoạch 5 năm giai đoạn 2016 -2020 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX, là năm tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đặc biệt, huyện Lập Thạch được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chọn là đơn vị đại hội điểm cấp huyện và cấp cơ sở, hiện cấp ủy các cấp của huyện đang tích cực chỉ đạo, chuẩn bị mọi mặt cho Đại hội Đảng bộ các cấp tiến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

Để hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020 và những năm tiếp theo, đòi hỏi phải có quyết tâm chính trị cao, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo và sự vào cuộc của các ngành, các cấp, sự đồng thuận của toàn thể Nhân dân. Đề nghị UBND huyện, các ngành, các cấp triển khai thực hiện hiệu quả các Nghị quyết đã được HĐND huyện thông qua, bảo đảm sớm đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống. Thường trực HĐND, các Ban, các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND huyện tiếp tục tăng cường hoạt động giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND huyện; xây dựng kế hoạch tiếp xúc cử tri, báo cáo kết quả kỳ họp tới cử tri và đông đảo các tầng lớp nhân dân; vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của HĐND huyện.

 


Thanh Ngân

 

Ngày đăng: 27/12/2019
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục