THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN

Hội nghị tuyên truyền về phòng, chống tệ nạn ma túy trên địa bàn huyện Lập Thạch năm 2019

 

 

Ngày 6/12/2019, Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp với UBND huyện Lập Thạch tổ chức hội nghị tuyên truyền về phòng, chống tệ nạn ma túy trên địa bàn huyện Lập Thạch. Dự Hội nghị có lãnh đạo Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội, Phòng Lao động và thương binh xã hội huyện.

 

Hội nghị tuyên truyền về phòng, chống tệ nạn ma túy trên địa bàn huyện Lập Thạch năm 2019

 

 Tại hội nghị, 380 đại biểu đại diện lãnh đạo; cộng tác viên phòng, chống tệ nạn xã hội phòng Lao động - Thương binh & Xã hội huyện; đại diện lãnh đạo UBND, cộng tác viên phòng, chống tệ nạn xã hội của các xã, thị trấn; Bí thư chi bộ, Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố, Trưởng ban công tác Mặt trận Tổ quốc của các thôn dân cư và tổ dân phố của 20 xã, thị trấn ở trên địa bàn huyện Lập Thạch được nghe báo cáo viên Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội tỉnh truyền đạt một số nội dung cơ bản như: Khái quát về tình hình tệ nạn ma túy ở cả nước và ở trên địa bàn tỉnh; giới thiệu một số văn bản mới liên quan đến công tác phòng, chống ma túy. Ngoài ra, các đại biểu còn được tìm hiểu những kiến thức cơ bản về ma túy như: Khái niệm, đặc tính của ma tuý, nghiện ma túy. Các loại ma túy và ảnh hưởng của sử dụng, nghiện ma túy; một số loại ma túy mới được phát hiện. Nhận biết người sử dụng ma túy, nguyên nhân và cách phòng, chống.

Thông qua hội nghị, góp phần nâng cao vai trò trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền cấp xã, cấp thôn trong công tác phòng, chống tệ nạn ma túy. Đồng thời nâng cao hiểu biết những kiến thức cơ bản về ma túy, nhận biết về các loại ma túy, tác hại và cách phòng, chống nạn ma túy tại cộng đồng dân cư.

 

Thanh Hương

 

 

Ngày đăng: 08/12/2019
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*