VĂN HÓA - XÃ HỘI

Huyện Lập Thạch họp bình xét các danh hiệu văn hóa năm 2019

 

        

        Sáng ngày 05/12/2019, Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện Lập Thạch họp bình xét các danh hiệu văn hóa năm 2019. Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban Chỉ đạo chủ trì hội nghị.

   

 

 Hội nghị bình xét các danh hiệu văn hóa năm 2019

 

        Để việc bình xét các danh hiệu văn hóa được đảm bảo, ngay từ đầu năm các cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, đoàn thể đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; chủ động xây dựng kế hoạch, vận động đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia hưởng ứng, tạo nên sức mạnh tổng hợp cả hệ thống chính trị trong triển khai thực hiện phong trào. Chính vì vậy, phong trào từng bước đã đi vào cuộc sống. Môi trường văn hóa ngày càng trong sạch, lành mạnh; an ninh trật tự ở vùng nông thôn được giữ vững; tệ nạn xã hội được ngăn chặn và xử lý kịp thời. Các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, tư tưởng đạo đức, lối sống được trân trọng và đề cao ở các gia đình, cộng đồng nhằm giáo dục thế hệ trẻ xây dựng nhân cách toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước.

      Sau khi thảo luận, đánh giá kết quả của phong trào năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020; hội nghị đã bình xét 34.576/39.742 hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa chiếm 87%; 162/189 thôn, tổ dân phố đạt danh hiệu thôn, tổ dân phố văn hóa chiếm 85,7%; 112/119 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa chiếm tỷ lệ 94,1%.

 

Đỗ Cường

 

Ngày đăng: 05/12/2019
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*