THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN

Hướng dẫn số 61-HD/BTGTU ngày 31/10/2019 tuyên truyền kỷ niệm 30 Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2019) và 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2019)

Ngày đăng: 04/12/2019
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*