VĂN HÓA - XÃ HỘI

Đoàn đại biểu huyện Lập Thạch dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ III năm 2019

 

 

Sáng ngày 12/11/2019, tại Trung tâm hội nghị tỉnh, Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ III chính thức khai mạc. 200 đại biểu đại diện cho hơn 43.000 đồng bào thuộc 11 dân tộc thiểu số đang sinh sống trên địa bàn tỉnh tham dự Đại hội. Dự Đại hội đoàn đại biểu huyện Lập Thạch có 20 đại biểu là người Sán Dìu, Tày, Nùng, Hoa, Mường, Thái, Dao đại diện cho 10 dân tộc trên địa bàn huyện.

 

 

 

Gian trưng bày giới thiệu sản phẩm của huyện Lập Thạch tại Đại hội đại biểu các

 dân tộc thiểu số tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ III

 

Với chủ đề “Các dân tộc Vĩnh Phúc bình đẳng, đoàn kết, hội nhập và phát triển”, Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số là dịp để đánh giá những thành tựu, ghi nhận, biểu dương những đóng góp của đồng bào dân tộc thiểu số, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh trong thực hiện công tác dân tộc, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới và sự nghiệp bảo vệ, phát triển đất nước trong thời kỳ hội nhập.

          Đại hội các dân tộc thiểu số tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ III cũng là ngày hội lớn của đồng bào các dân tộc thiểu số trong tỉnh, là biểu tượng của sức mạnh khối đại đoàn kết các dân tộc. Đại hội cũng là nơi bà con dân tộc gửi gắm những tâm tư, nguyện vọng của mình, là nơi trao đổi kinh nghiệm nhằm góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc.                     

 

Chi Lan

 

Ngày đăng: 13/11/2019
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*