VĂN HÓA - XÃ HỘI

Lập Thạch triển khai xây dựng mô hình Câu lạc bộ "Quyền tham gia của trẻ em"

 

 

Nhằm tăng cường sự tham gia của trẻ em vào các hoạt động tại trường học và tại địa phương mình, tạo cơ hội cho trẻ em bày tỏ suy nghĩ, ý kiến của mình, đồng thời nâng cao nhận thức của chính quyền cơ sở, gia đình và cộng đồng về quyền và bổn phận của trẻ em, UBND huyện Lập Thạch đã ban hành kế hoạch xây dựng mô hình Câu lạc bộ "Quyền tham gia của trẻ em" tại 6 trường THCS trên địa bàn huyện.

 

Triển khai xây dựng mô hình Câu lạc bộ "Quyền tham gia của trẻ em" trên địa bàn huyện Lập Thạch

 

Đối tượng tham gia CLB là trẻ em từ 9 - 16 tuổi trên địa bàn để triển khai mô hình; các thầy cô giáo, các ban, ngành, đoàn thể tại địa phương,… Chức năng của Câu lạc bộ là tuyên truyền phổ biến luật pháp, chính sách của Đảng và Nhà nước về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Tham gia các hoạt động lập kế hoạch bảo vệ trẻ em, đóng góp ý kiến vào các hoạt động liên quan đến trẻ em tại địa phương, khuyến khích các em chủ động sáng tạo đề xuất sáng kiến. Cùng với đó, tổ chức vui chơi, học tập ngoại khóa, chia sẻ kiến thức, rèn luyện kỹ năng và tạo nếp sống lành mạnh cho trẻ.

Theo kế hoạch, mô hình Câu lạc bộ “Quyền tham gia của trẻ em” sẽ sinh hoạt hàng tuần, hàng tháng, hàng quý, hàng năm; tổ chức giao lưu truyền thông về các nhóm quyền cơ bản của trẻ em… qua đó nhân rộng mô hình “Quyền tham gia của trẻ em” tại các trường học và cộng đồng trên địa bàn toàn huyện.

Ngọc Thảo

 

 

 

Ngày đăng: 24/10/2019
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*