THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN

Khai mạc lớp truyền dạy “Nghệ thuật hát Soọng Cô của dân tộc Sán Dìu”

 

 

Thực hiện Quyết định số 2379/QĐ-BVHTTDL ngày 02/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch xây dựng và phát triển mô hình bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp trong phong trào xây dựng nông thôn mới; Kế hoạch số 595/KH-VHCS ngày 30/8/2019 của Cục Văn hóa cơ sở về Kế hoạch xây dựng mô hình Câu lạc bộ “Hát Soọng Cô của dân tộc Sán Dìu” gắn với phát triển công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống trong phong trào xây dựng nông thôn mới. Vừa qua, Cục Văn hóa cơ sở, Trung tâm Văn hóa tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức Khai mạc lớp truyền dạy “Nghệ thuật hát Soọng Cô của dân tộc Sán Dìu” gắn với công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống trong phong trào xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

 

 

Lớp truyền dạy “Nghệ thuật hát Soọng Cô của dân tộc Sán Dìu” tỉnh Vĩnh Phúc

 

  

Cũng như nhiều dân tộc khác, người dân tộc Sán Dìu có những phong tục tập quán truyền thống riêng. Như làn điệu dân ca hát Soọng Cô độc đáo được lưu truyền qua nhiều thế hệ theo lối truyền miệng. Lịch sử làn điệu hát Soọng Cô ra đời và phát triển gắn liền với đời sống lao động sản xuất, sinh hoạt văn hóa, phong tục, tập quán của cộng đồng. Soọng Cô thường hát theo lối đối đáp, giao duyên, giữa nam và nữ ứng khẩu bằng thơ 7 chữ 4 câu và thường diễn ra ngay khi đi làm nương, đến chơi nhà, khi tập trung hội họp hoặc trong đám cưới, ngày tết, chợ phiên hay lễ hội…

Ngày nay trước sự giao thoa văn hoá trong đời sống hiện đại, các nét văn hoá truyền thống của dân tộc Sán Dìu ít nhiều bị mai một trong đó có làn điệu Soọng Cô. Những năm gần đây, được sự quan tâm của các cấp, các ngành đặc biệt là sự nỗ lực của các nghệ nhân, phong trào hát Soọng Cô của người Sán Dìu đang dần phát triển trở lại. Huyện Lập Thạch hiện có 12 dân tộc anh em cùng chung sống, trong đó có dân tộc Sán Dìu, tập trung chủ yếu ở xã Quang Sơn, Hợp Lý, Bắc Bình và rải rác một số ít ở các xã, thị trấn trong huyện. Một số địa phương đã thành lập được các Câu lạc bộ hát Soọng Cô để lưu giữ, khôi phục làn điệu hát Soọng Cô truyền thống của người Sán Dìu. Các cấp, các ngành quan tâm, khuyến khích đồng bào Sán Dìu gìn giữ, phát huy bản sắc văn hoá riêng của dân tộc, vận động các gia đình dạy cho con em học tiếng Sán Dìu, người già truyền cho người trẻ, người biết nhiều truyền cho người biết ít, làm cơ sở để từng bước khôi phục lại làn điệu hát Soọng Cô.

Sau những nỗ lực, bảo tồn phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, đến nay công tác xây dựng đời sống văn hóa của dân tộc Sán Dìu đã đạt được những thành quả nhất định. Ngày 22/10/2016, Trung tâm Nghiên cứu Bảo tồn và phát triển Văn hóa Sán Dìu được thành lập, đã tập trung được đông đảo đồng bào Sán Dìu ở 5 tỉnh: Tuyên Quang, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Quảng Ninh, đã định hướng và đáp ứng được phần nào trong việc bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của dân tộc Sán Dìu trong cộng đồng. Đặc biệt, mới gần đây, làn điệu dân ca hát Soọng Cô của người Sán Dìu được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là 1 trong 8 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Buổi Khai mạc lớp truyền dạy “Nghệ thuật hát Soọng Cô của dân tộc Sán Dìu” đã thành công tốt đẹp và đó là tiếng chuông báo hiệu sự trường tồn của làn điệu dân ca hát Soọng Cô dân tộc Sán Dìu nói riêng, và sự bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam nói chung. Góp phần phát huy giá trị văn hóa truyền thống trong phong trào xây dựng nông thôn mới.


  Khổng Yến Anh

 

Ngày đăng: 21/10/2019
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*