AN NINH QUỐC PHÒNG

Công an xã Sơn Đông làm tốt công tác giữ gìn an ninh trật tự

 

Phát huy vai trò nòng cốt trong công tác giữ gìn an ninh trật tự tại cơ sở, thời gian qua, Công an xã Sơn Đông luôn làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia giữ gìn an ninh trật tự; chủ động nắm chắc địa bàn, xử lý kịp thời, không để xảy ra các vụ việc phức tạp, giữ cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Hằng năm, Công an xã tham mưu cho Đảng ủy ban hành nghị quyết lãnh đạo, UBND xã đã xây dựng chương trình, kế hoạch, tổ chức các bước triển khai thực hiện, đồng thời xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện. Tổ chức hội nghị lồng ghép của Đảng ủy, UBND xã mở rộng, hội nghị các tổ liên gia tự quản ở thôn và hội nghị sơ kết hàng năm cho hàng trăm lượt đảng viên, quần chúng Nhân dân biết và tham gia đấu tranh, phòng chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội; tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh của xã về tháng cao điểm phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, đợt cao điểm phòng chống trộm cắp nơi công sở. Đồng thời, củng cố, duy trì, hoạt động có hiệu quả 96 tổ liên gia tự quản.

Với chức năng là lực lượng nòng cốt trong giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương, Công an xã hiện có 14 đồng chí, 100% được bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ. Lực lượng Công an xã xây dựng kế hoạch và tổ chức tuần tra kiểm soát, nắm tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, đặc biệt trong các đợt cao điểm, các sự kiện quan trọng của đất nước, của địa phương. Tăng cường tuần tra canh gác và phối hợp với các lực lượng, đoàn thể giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương; thường xuyên thông báo cho Nhân dân về thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm và tệ nạn xã hội để Nhân dân biết và cảnh giác; thông báo cụ thể danh sách những người vi phạm pháp luật thuộc diện quản lý và phân công cụ thể các đoàn viên, hội viên thuộc các ban, ngành, đoàn thể tham gia giúp đỡ, cảm hóa giáo dục họ ổn định cuộc sống, hòa nhập cộng đồng. Rà soát, lên danh sách đối tượng hoạt động tội phạm, tệ nạn xã hội, phân loại từng đối tượng để có biện pháp quản lý; tăng cường nắm tình hình, quản lý chặt chẽ đối tượng hình sự, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể trong xã thường xuyên gọi răn đe, giáo dục nhằm chuyển biến mạnh mẽ về tư tưởng và đề phòng các đối tượng có điều kiện hoạt động phạm tội, tệ nạn xã hội.

 Với sự chỉ đạo của Đảng ủy, chính quyền, sự tham gia của các ban, ngành, đoàn thể từ xã đến thôn và nòng cốt là lực lượng Công an, ý thức chấp hành pháp luật, đấu tranh phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội của Nhân dân ngày càng được nâng lên. Tình hình an ninh trật tự ở Sơn Đông được giữ vững và ổn định. Sáu tháng đầu năm, trên địa bàn xã xảy ra 4 vụ việc, trong đó chủ yếu là đánh người gây thương tích, trộm cắp, không có trọng án, không có vụ việc phức tạp.

Trong thời gian tới, Sơn Đông tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền đến mọi tầng lớp Nhân dân các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng công an trong giữ gìn an ninh trật tự, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn xã hội; duy trì hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, các mô hình an ninh trật tự ở địa phương, nâng cao ý thức cảnh giác và vận động Nhân dân cùng tham gia phát hiện, đấu tranh, tố giác tội phạm… góp phần xây dựng thành công nông thôn mới ở địa phương.

                                          

                                                 Phạm Huệ

 

Ngày đăng: 25/09/2019
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*